Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 507: Τά Συνδικᾶτα τῶν κρατικοδίαιτων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 507/Τρίτη 24.11.2015
 
Τά Συνδικᾶτα τῶν κρατικοδίαιτων
 
Ἡ θητεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς εἶχε λήξει. Κατόπιν τούτου δέν ἦταν ἐφικτή γιά τυπικούς λόγους ἡ ἐκταμίευση τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης καί ἡ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ. Τελικά, ἡ θητεία ἀνανεώθηκε στό ¨παρά πέντε¨, δηλαδή στίς 19 Νοεμβρίου καί τό προσωπικό ἐνημερώθηκε ὅτι ἡ μισθοδοσία θά πραγματοποιηθῆ μέ καθυστέρηση λίγων ἡμερῶν (ἕνα δεκαήμερο ὅπως ἀνακοινώθηκε) γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ τυπικές διαδικασίες.
Αὐτό δέν ἦταν ἀρκετό γιά δύο μόνο ἀπό τά ἕξι συνδικάτα τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ε.Λ.Σ. πού κήρυξε στάσεις ἐργασίας τήν ὥρα παραστάσεων. Ἔτσι ματαιώθηκε τόσο ἡ τελευταία παράσταση τῆς ὅπερας «Καππουλέτοι καί Μοντέκκοι» τοῦ Μπελλίνι στό Μέγαρο Μουσικῆς τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ὅσο καί ἡ πρεμιέρα τῆς παραγωγῆς γιά παιδία τῆς Ε.Λ.Σ. «Καρμενσίτας» στό θέατρο Ὀλύμπια τήν Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ἐπειδή δέν συγκεντρώθηκε τό ἀπαραίτητο προσωπικό. Ἡ ζημία τῆς Ε.Λ.Σ. ἀπό τήν πρώτη ματαίωση μόνον ὑπολογίζεται στίς 40.000 €.
Γιά τήν παράσταση στό Μέγαρο Μουσικῆς, θά πρέπει νά σημειωθῆ, ὅτι τό προσωπικό τοῦ Μεγάρου ἦταν ἐκεῖ, παρότι παραμένει ἀπλήρωτο ἐπί μῆνες. Προφανῶς ἐπειδή ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ ἀπεργίες ἐπιδεινώνουν τήν κατάσταση, δέν βοηθοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί τελικά στρέφονται ἐναντίον τῶν ἴδιων τῶν ἀπεργῶν.
Ἀπό τήν ἀντιπαράθεση τῶν στάσεων τῶν μέν καί τῶν δε ἀναδεικνύεται ἡ διαφορά νοοτροπίας καί ἡ ἀνευθυνότητα πού διακατέχει ὁρισμένα κακομαθημένα συνδικᾶτα κρατικοδίαιτων ἐργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου