Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 491: Στό τέλος νικᾶ ἡ Ἀλήθεια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 491/Παρασκευή 06.11.2015
 
Στό τέλος νικᾶ ἡ Ἀλήθεια
 
Ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας Ν. Φίλης εἶχε δηλώσει, ὅτι ὡς ἐπιστήμων διαφωνεῖ μέ τόν χαρακτηρισμό τοῦ διωγμοῦ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ὡς γενοκτονίας, ὁ ὁποῖος ἔχει λάβει διεθνῆ ἀναγνώριση, ἀλλά ὅτι ὡς κυβερνητικός λειτουργός δέν πρόκειται νά ἀντιδράση στήν χρησιμοποίησή του. Ἐν ὄψει τῆς ἑλληνοτουρκικῆς κυβερνητικῆς συνδιάσκεψης μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, ὅτι ἐξασθενίζει τόν φάκελο ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Ὀργανώθηκε λοιπόν μιά λαϊκή συγκέντρωση τῶν ποντιακῶν σωματείων στήν πλατεία τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη γιά τήν ἀποκήρυξη τῆς δήλωσης Φίλη.
Στήν συγκέντρωση αὐτή προσῆλθε ὁ βουλευτής Β΄ Ἀθηνῶν Γιῶργος Κουμουτσάκος, ἕνα στέλεχος τῆς Ν.Δ., πού εἶχε διαπρέψει γιά τό ἦθος καί τήν ἱκανότητά του ὡς διπλωματικός ὑπάλληλος στήν ἀρχή καί στήν συνέχεια ὡς εὐρωβουλευτής καί βουλευτής. Ἦρθε λοιπόν νά στηρίξη τήν κυβερνητική γραμμή στήν ὀρθότητα τῆς ὁποίας πιστεύει ἀκράδαντα, ὅτι ἐπρόκειτο περί γενοκτονίας. Κάποιοι τραμποῦκοι τόν κύτταζαν ἀπειλητικά, μετά τοῦ πέταξαν πλαστικές φιάλες μέ νερό στήν πλάτη καί στό τέλος τόν γρονθοκόπησε στό πρόσωπο ἕνας, ἐνῶ οἱ ἄλλοι τόν κλωτσοῦσαν. Γιά νά διασωθῆ ἔτρεξε πίσω ἀπό τό ἀπόσπασμα τῶν ἀστυνομικῶν, ἀλλά αὐτοί ὀλιγώρησαν. Ὁ προϊστάμενος ὑπουργός των Ν. Τόσκας εἶπε, ὅτι ἡ ταυτοποίηση τῶν ἐπιτεθέντων ἔχει ἐπιτευχθῆ καί εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ σύλληψή των. Εἴθε νά βγῆ ἀληθινός.
Τό βασικό ζήτημα εἶναι, ὅτι οἱ πολιτικές διχογνωμίες δέν εἶναι ἀνεκτό νά προκαλοῦν χειροδικίες, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν καί στόν φόνο. Καί κάτι ἀκόμη: Σέ μιά δημοκρατική κοινωνία εἶναι ἀπαράδεκτο ὁ χαρακτηρισμός ὁρισμένων γεγονότων νά ἀποκτᾶ νομική κατοχύρωση καί νά τιμωρεῖται ἡ ἀμφισβήτηση των. Μπορεῖ μία πλάνη νά ἐπικρατήση γιά πολύ καιρό στήν κοινή γνώμη. Στό τέλος διά τῆς Λογικῆς ἀναδεικνύεται ἡ Ἀλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου