Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 498: Ἡ ἀπεργία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 498/Παρασκευή 13.11.2015
 
Ἡ ἀπεργία
 
Οἱ ἀπεργίες γίνονται ὅταν ὁ ἐργοδότης ἀρνεῖται νά κάνη τίς παραχωρήσεις, πού τοῦ ζητᾶ τό συνδικάτο. Ὅταν ὅμως ὁ ἐργοδότης εἶναι ἡ κυβέρνηση καί τά συνδικάτα τήν ἀκολουθοῦν, τί νόημα ἔχει μιά ἀπεργία;
Αὐτό πού ἔγινε χθές νά παροτρύνει ἡ κυβέρνηση τά συνδικάτα πού εἶναι μέ τό μέρος της, νά ἀπεργήσουν ἐναντίον της δέν ἔχει προηγούμενο στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη. Θυμίζει τήν Λατινική Ἀμερική τῆς ἐποχῆς Περόν, ὅπου ὁ δικτάτορας ἔβαζε τούς ὀπαδούς του νά ἀπεργοῦν - ὄχι γιά νά πλήξουν τό καθεστώς, ἀλλά τό ἰδιωτικό κεφάλαιο πού ἐξακολουθοῦσε νά τοῦ ἀντιστέκεται.
Στό τί ἀπέβλεπε ὁ πρωθυπουργός μέ τήν χθεσινή γενική ἀπεργία ἐκφέρονται διάφορες ὑποθέσεις. Νά δείξη στό Τέθριππο τῶν δανειστῶν μας, ὅτι ὁ Λαός δέν ἀποδέχεται πλέον τήν Λιτότητα καί νά ἀφήσουν τήν κυβέρνηση νά ἐπανέλθη στήν πολιτική τῶν παροχῶν; Νά ἀποδείξη στούς ψηφοφόρους ὅτι ἡ κοινή γνώμη συνεχίζει νά εἶναι μέ τό μέρος του καί θά τοῦ δώση πάλι τήν ἐξουσία καί στίς ἑπόμενες ἐκλογές;
Τό γεγονός πάντως εἶναι, ὅτι στόν ἰδιωτικό τομέα ἡ ἀπεργία ἀπέτυχε οἰκτρά. Οἱ ἐργαζόμενοι πῆγαν κανονικά στίς δουλειές τους γιά νά ἐξασφαλίσουν τό μεροκάματο πού ἔχει γίνει δυσεύρετο - ἐκτός ἀπό αὐτούς πού φοβήθηκαν τά ἐπεισόδια, τά ὁποῖα θά ἔκαναν οἱ μπαχαλάκηδες στό κέντρο τῆς πόλης, καί ἐκείνους πού δέν μπόρεσαν νά φτάσουν στίς δουλειές τους λόγω τῆς ἀπεργίας στίς συγκοινωνίες.
Ἡ κυβέρνηση μέ τά Ὄχι πού γίνονται Ναί καί τίς ἀλλεπάλληλες δολιχοδρομίες της φθείρεται κάθε μέρα περισσότερο. Τό πρόβλημα εἶναι πώς ἡ εὐρωπαϊστική-δημοκρατική ἀντιπολίτευση εἶναι βαθειά διηρημένη καί δέν φαίνεται ἱκανή νά βγάλη τόν τόπο μας ἀπό τό χάος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου