Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 598: Μοντέρνοι καιροί

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 598/Σάββατο 27.02.2016
 
Μοντέρνοι καιροί
 
Τά κανάλια ἔδειξαν μιά τριμελῆ σπείρα ἐκβιαστῶν τῶν ΜΜΕ ἀλλά καί ν.π.δ.δ. νά προσάγονται ἀπό ἀστυνομικούς στόν εἰσαγγελέα. Τό ἀδίκημα τους ἦταν ὁ ἐκβιασμός. Δηλαδή ἐάν αὐτός πού δεχόταν τήν ἐπίσκεψή τους ἀρνιόταν νά τούς πληρώση, μέ τό ἔντυπο πού ἐξέδιδαν ἔκαναν δυσφημιστικές ἐπιθέσεις ἐναντίον του. Αὐτός φοβούμενος τό σκάνδαλο, προτιμοῦσε ἀντί τῆς μεγάλης ζημιᾶς πού θά ἐπάθαινε ἐκεῖνος, νά πληρώση στούς ἐκβιαστές ἀπό τό ταμεῖο τοῦ ὀργανισμοῦ του ἀμοιβές γιά ἀνύπαρκτες ὑπηρεσίες.
Κάποια ἀπό τά ΜΜΕ πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν θλιβερή ὑπόθεση, εἶπαν ὅτι τό ἔντυπο πού χρησιμοποιοῦσαν γιά ἐργαλεῖο τους οἱ ἐκβιαστές ἔφερε τόν ἱστορικό τίτλο «Ἀκρόπολις». Δηλαδή τῆς ἐφημερίδας τοῦ Βλάσση Γαβριηλίδη πού ἑκατό χρόνια πρίν ἦταν ὁ προμαχώνας τῆς ἠθικῆς τοῦ δημόσιου βίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου