Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Γράμμα 580: Ἡ στεγανοποίηση τοῦ Αἰγαίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 580/Τρίτη 09.02.2016
 
Ἡ στεγανοποίηση τοῦ Αἰγαίου
 
Ἡ συμφωνία Μέρκελ καί Νταβούτογλου χθές στήν Ἄγκυρα νά ζητήσουν ἀπό κοινοῦ ἀπό τό ΝΑΤΟ νά παρεμποδίζη τήν διαπεραίωση ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἑλλάδα τῶν μεσανατολιτῶν πού ὑφίστανται τά δεινά τῶν πολέμων τῆς περιοχῆς των ἤ πού θέλουν νά ἀπολαύσουν τήν εὐμάρεια τῆς βόρειας Εὐρώπης, ἀποτελεῖ ἕνα τεράστιο βῆμα. Ἰδιαίτερα γιά τήν χώρα μας πού ἀπό πύλη εἰσόδου στήν ἤπειρό μας ἐξελίσσεται σέ τόπο μόνιμης ἐγκατάστασής των. Διότι οἱ κυβερνήσεις τῆς Ε.Ε. δέν θέλουν νά ἐπωμισθοῦν ἕνα βάρος πού βαίνει διαρκῶς αὐξανόμενο. Βάρος δημοσιονομικό, ἀσφάλειας τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καί στό βάθος τοῦ χρόνου πολιτιστικῆς μεταλλαγῆς τῶν χωρῶν τους.
Τά πρός βορρᾶν σύνορά μας ἔκλεισαν καί μεγαλώνει διαρκῶς ὁ πληθυσμός τῶν ἀπρόσκλητων ξένων, τούς ὁποίους δέν εἴμαστε σέ θέση νά διαθρέψουμε, οὔτε διαθέτουμε τά μέσα γιά νά τούς δώσουμε τήν δυνατότητα νά ἀποζήσουν ἀπό τήν ἐργασία τους. Τά δεινά τῶν παιδιῶν πού δέν ἔχουν φταίξει σέ τίποτε καί τῶν ἐνηλίκων οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικοί πρόσφυγες καί ὄχι λαθρομετανάστες, προκαλοῦν συμπόνοια. Ἀλλά αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς σπρώξη στήν ἀνοχή καταστάσεων πού βλάπτουν καίρια καί ἐμᾶς καί ἐκείνους.
Τό Αἰγαῖο φυσικά δέν ἀποτελεῖ ἀχαρτογράφητη θάλασσα γιά τό ΝΑΤΟ. Οἱ νατοϊκοί στόλοι ξέρουν ὅλα τά νερά του καί διαθέτουν ὑπεραρκετό ὁπλοστάσιο νά ἐμποδίζουν κάθε ἀνεπίτρεπτη κίνηση σ’αὐτό. Ὁ νατοϊκός φράχτης πρέπει νά οἰκοδομηθῆ πάνω στήν τουρκική ἀκτογραμμή. Ἡ Τουρκία, ὅπως κάνει σέ κάθε εὐκαιρία, ἀπαιτεῖ νά λάβη ἕνα γενναῖο ἐπίδομα γιά τήν προσφορά τῶν ὑπηρεσιῶν της, προκειμένου νά παρακρατήση ἕνα σημαντικό ποσοστό γιά τήν ἐξυπηρέτηση δικῶν της σκοπῶν. Καλό εἶναι λοιπόν ἡ Ε.Ε. νά παρακολουθῆ μέρα μέ τήν μέρα τήν διάθεση τοῦ ἐπιδόματος της, γιά νά τό σταματήση ἄν ἡ Τουρκία δέν ἐκπληρώσει τήν συμπεφωνημένη ὑποχρέωσή της.
Θά ἀνακύψουν διάφορα ἐπιμέρους προβλήματα πού θά χρειαστῆ πολύς κόπος νά διευθετηθοῦν, ἀλλά εἶναι κολοσσιαίας σημασίας ἡ θέσπιση ἀπό τό ΝΑΤΟ τῆς ὑποχρέωσής του νά ἐμποδίζη τήν παράνομη διάβαση τοῦ Αἰγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου