Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Γράμμα 371: Πῶς ἀντέδρασε ὁ Σύριζα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 371

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς συγκέντρωσης στό Σύνταγμα τήν προηγούμενη Πέμπτη φανέρωνε, ὅτι ἡ χθεσινή θά ἦταν ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακή. Στόν Σύριζα πού εἶχε ἐγκαινιάσει τίς λαϊκές συγκεντρώσεις γιά νά ἀπειλήση τήν Εὐρώπη μέ Ρήξη, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶχε ἀπαντήσει ὅτι δέν δέχεται μέ τίποτε νά φύγη ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: Ἡ συγκέντρωση εἶχε γίνει μέ τό σύνθημα «Μένουμε Εὐρώπη».
Χθές προσπάθησε ὁ Σύριζα μέ τούς συμμάχους του στόν ἀντιευρωπαϊσμό νά ὑποβαθμίση τό κίνημα ἐναντίον τῆς Ρήξης. Προτοῦ νά φθάσουμε ἀκόμη οἱ ἄλλοι στό Σύνταγμα, μιά ὁμάδα ἀντιεξουσιαστῶν εἶχε ἐγκατασταθῆ στήν Λεωφόρο Ἀμαλίας κρατῶντας πανώ πού ἔβριζαν τήν Εὐρώπη. Ἄρχισαν οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξύ τοῦ πλήθους πού συγκεντρωνόταν καί τῆς ὁμάδας τῶν ἀντιεξουσιαστῶν. Οἱ ἀντιεξουσιαστές πετοῦσαν μπουκάλια στούς συγκεντρωμένους καί ἡ ἀστυνομία ἀπώθησε μακρυά τούς ἀντιεξουσιαστές μέχρις ὅτου διαλύθηκαν. Ἡ κυβέρνηση ἔδειξε ἔτσι ὅτι ἡ κατάσταση δέν ἔχει ξεφύγει ἀπό τά χέρια της.
Ἀλλά ἤθελε νά μειώση καί τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν μαζικότητα τῆς χθεσινῆς συγκέντρωσης. Ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις κατέλαβαν τίς σκάλες πού ἀνεβαίνουν ἀπό τόν Ἄγνωστο στό διάζωμα μπροστά στήν Βουλή καί ἐμπόδιζαν τούς συγκεντρωμένους νά φτάσουν ὡς ἐκεῖ. Ὅπως εἶχε γίνει στήν περασμένη συγκέντρωση, καί ἀκόμη περισσότερο στήν πρώτη συγκέντρωση τοῦ Σύριζα, πού οἱ ὀπαδοί του εἶχαν βγῆ καί στόν ἐξώστη τῆς Βουλῆς. Δύο-τρεῖς μόνο νεαροί κατόρθωσαν χθές νά φθάσουν στό διάζωμα πάνω ἀπό τό Μνημεῖο καί νά ξεδιπλώσουν ἀπάνω του μιά τεράστια ἑλληνική σημαία. Ἀστυφύλακες τούς πλησίασαν γιά νά τούς διώξουν, ἀλλά τά «οὔ-οὔου» τοῦ πλήθους ἀπό κάτω τούς σταμάτησαν. Ἀργότερα, κάποιοι προβοκάτορες ἐπιχείρησαν να προκαλέσουν ἐπεισόδια, ἀλλά παραδόθηκαν ἀπό τό πλῆθος στίς ἀστυνομικές δυνάμεις πού τούς ἀφησαν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀνενόχλητοι.
Ὁ τόπος μας δυστυχῶς ἔχει μπῆ σέ μιά πεισματική ἀντιπαράθεση.
 
Μέχρι τίς 30 Ἰουνίου μᾶς χωρίζουν πιά μόνο ἕξι ἡμέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου