Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Γράμμα 302: Οἱ λαθρομετανάστες - Ἀπό ποῦ θά ἔρθουν τά λεφτά;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 302
 
Ἡ φωτιά πού ἔβαλαν στό κτίριο πού τούς εἶχε διατεθῆ γιά τήν φιλοξενία τους ἄς φωτίση τά μυαλά τῆς κυβέρνησης. Ἦταν λέει ἡ διαμαρτυρία τους γιά τό ὅτι τό φαγητό δέν ἦταν καλό, καθυστεροῦσε ὁ ἐφοδιασμός τους μέ χαρτιά γιά νά ταξιδέψουν στήν Χρυσή Δύση καί ἄλλα τέτοια διάφορα. Τό πρόβλημα δέν λύνεται μέ τήν μεταφορά τους σέ ἄλλα κέντρα ὑποδοχῆς στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ὅπως δήλωσε ἡ κυβέρνηση. Θά καίουν καί αὐτά κατά βούλησιν, τό καλοκαῖρι μάλιστα πού θά τοῦς ἀρκεῖ ἡ σκιά ἑνός δέντρου.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν πρόκειται νά δεχθῆ νά κατακλυσθῆ ἀπό τό κῦμα τόν λαθρομεταναστῶν. Θά ἐξακολουθήσουν νά παραμένουν στήν Ἑλλάδα καί νά ἀπορροφοῦν ἑλληνικούς πόρους. Προκύπτει ἡ ἀνάγκη νά ἐπανέλθουμε στήν παλαιά πρακτική νά ἐμποδίζουμε τήν εἰσροή λαθρομεταναστῶν. Καί νά μήν βάλουμε πλοῖα γιά νά τούς μεταφέρουν ἀπό τά λιμάνια τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς στά δικά μας, ὅπως θά ἐπρότεινε ὡς ἀνθρωπιστικό καθῆκον μας ἡ κ. Χριστοδουλοπούλου, γιά νά μήν ὑφίστανται τήν ἐκμετάλλευση τῶν λεγομένων δουλεμπόρων.
Τό πρόβλημα εἶναι μέν πανευρωπαϊκό καί παγκόσμιο ὅπως δηλώνει ἡ κυρία ἀναπληρωτής ὑπουργός, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἀνάγκη νά τό λύσουμε γιά μᾶς μέσα στόν ἐθνικό χῶρο μας.
Ἐκτός ἀπό μερικούς ἀπό αὐτούς πού δηλώνουν μέ εἰλικρίνεια, ὅτι ἔφυγαν ἀπό τίς χῶρες τους γιά νά ἀπολαύσουν τήν εὐμάρεια τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, οἱ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται τήν ἰδιότητα τοῦ πολιτικοῦ πρόσφυγα λόγω πεποιθήσεων, θρησκείας, φυλῆς κλπ καί τοῦ πολέμου πού μαίνεται στίς χῶρες τους. Κάποιοι ἀπό αὐτούς εἶναι πραγματικά πολιτικοί πρόσφυγες, ἀλλά ἡ διαλογή τους ἀπό τήν ἁρμόδια Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡν. Ἐθνῶν χρειάζεται νά γίνεται πρίν μποῦν στά πλοῖα γιά νά ἔρθουν ἐδῶ.
Ἄν ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ἔρχονται κατά δεκάδες καί ἑκατοντάδες χιλιάδες κάθε μήνα, στό τέλος θά ψοφήσουμε ἀπό τήν πείνα καί ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι.
 
*
 
Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση Βαρουφάκη-Τσίπρα-Καμμένου νά ἐμμένει στήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια, ἀλλά χωρίς λεφτά δέν μπορεῖ νά ζήση ἡ χώρα. Καθώς τό ¨Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ δέν πρόκειται νά τά δώση, ἄν δέν τοῦ παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεῖα, καί ἐμεῖς ἐπιμένουμε στήν δημιουργική ἀσάφεια, δέν θά ἔρθουν τά λεφτά ἀπό τίς Βρυξέλλες.
Δέν μᾶς χρειάζεται λέει ἡ συριζαία κοινή γνώμη: θά τά πάρουμε ἀπό τήν Ρωσία καί τήν Κίνα. Ὅμως ἡ μέν Ρωσία χρειάζεται λεφτά πλέον ἡ ἴδια, ἡ δέ Κίνα δέν κάνει παρακινδυνευμένες ἐπενδύσεις.
Παραμένει λοιπόν ἡ ἀνάγκη τοῦ ἔντιμου συμβιβασμοῦ μέ τήν ὁμάδα τῶν δανειστῶν/χορηγῶν μας στίς 24 Ἀπριλίου καί ἡ ἐλπίδα πώς ἄν δέν ἐπιτευχθῆ αὐτός θά μᾶς δώσουν παράταση αὐτοί ὡς τόν Ἰούνιο καί λίγο πιό πέρα. Ἄς σφίξουμε λοιπόν τά ζωνάρια μας καί νά μήν δυσανασχετοῦμε μέ τήν προοπτική τῆς χρεωκοπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου