Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Γράμμα 307: 21 Ἀπριλίου - Ἐκδημοκρατισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 307
 
Ἡ αὐριανή ἐπέτειος τοῦ χουντικοῦ πραξικοπήματος φέρνει θλιβερώτερες σκέψεις γιά τό σήμερα. Τότε ἦταν μιά δράκα ἀξιωματικῶν πού ἡ συνωμοσία τους ἐπέτυχε τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Τώρα εἶναι τό τρίτο σέ δύναμη κόμμα, πού προπαγάνδιζε ἐπί χρόνια δημόσια τήν φασιστική ἰδεολογία του, ἔκανε φόνους καί ἀσκοῦσε ρατσιστική τρομοκρατία καί εἶναι μόνο σήμερα πού ἀρχίζει ἡ δίκη τῶν ἀρχηγῶν του. Τό 1967 τήν πηγή τῆς ἀστάθειας ἀποτελοῦσε τό ΚΚΕ πού ἕδρευε ἐκτός τῆς χώρας. Σήμερα ἕνα εὐφυέστερο ΚΚΕ βρίσκεται στήν ἐξουσία μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τό 1967 ἡ οἰκονομία ἀνθοῦσε καί χρειάστηκε ἡ ἀτζαμωσύνη τῶν συνταγματαρχῶν νά ἐπιφέρη τήν ὀπισθοδρόμησή της. Σήμερα ἡ κρίση στήν οἰκονομία μας ἔχει συμπληρώσει πέντε χρόνια καί συνεχίζει νά ἐπιδεινώνεται.
 
*
 
Ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Μπαλτᾶς ἔχει ἐξαγγείλει ὅτι θά περάση νόμο, πού ἡ ἐκλογή τοῦ πρύτανη θά πραγματοποιῆται ἀπό τό σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας, δηλαδή τούς πανεπιστημιακούς, ὅλες τίς κατηγορίες τεχνικοῦ καί διοικητικοῦ προσωπικοῦ καί τούς φοιτητές πού οἱ ψῆφοι των θά καθορίζουν τό 70% τοῦ ἀποτελέσματος. Οἱ φοιτητές θά συμμετέχουν καί σέ ὅλα τά πανεπιστημιακά ὄργανα. Σύγκλητος, Κοσμητεία κ.λπ.
Ἀφοῦ πραγματώνεται ἔτσι τό δημοκρατικό ἰδεῶδες, γιατί νά μήν ἰσχύση κάτι ἀνάλογο καί γιά τούς φυλακισμένους; Νά συμμετέχουν σέ μιά κοινότητα μαζί μέ τούς ὑπαλλήλους τῶν γραφείων καί τό σωφρονιστικό προσωπικό καί οἱ ψῆφοι των νά καθορίζουν τό 70% τοῦ ἀποτελέσματος. Καί βέβαια νά συμμετέχουν σέ ὅλα τά ὄργανα τῆς διοίκησης τῆς φυλακῆς.
Αὐτά ὥσπου νά ψηφιστῆ ὁ νόμος πού θά παρέχει ἄδεια ἐξόδου ἐπ’ἀόριστον σέ ὅλους τούς καταδικαζομένους, γιά τήν ἀποσυμφόρηση τῶν φυλακῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου