Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Γράμμα 303: Κοινοβουλευτική σταδιοδρομία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 303
 
Ἐπιστρέφοντας ἀπό τίς πασχαλινές διακοπές της στήν Ἀθήνα ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς σταμάτησε σέ βενζινάδικο στήν Αἰδηψό καί ζήτησε ἀπό τόν ὑπάλληλο νά τῆς ἀντικαταστήση τό λάστιχο. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας ὅτι δέν ἔχει βουλκανιζατέρ, καί αὐτή ἀφοῦ τόν ἔβρισε δεόντως, τοῦ εἶπε πώς τό ἀφεντικό του θά τόν ἀπολύση κατ’ἀξίωσίν της. Τά βεβαιώνουν δύο κυρίες καί ὁ ὑπάλληλος. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου ἀρνεῖται νά ἀσχοληθῆ μέ τέτοια μικροπράγματα καί προθυμοποιήθηκε ἡ περιφερειάρχης κ. Δούρου νά λάβη θέση ἀντ’αὐτῆς καί νά πῆ, ὅτι μιά τέτοια συμπεριφορά δέν συνάδει μέ τό ἦθος καί τήν κοινοβουλευτική σταδιοδρομία τῆς κ. Κωνσταντοπούλου. Χθές ὅμως βρέθηκε ἄλλος κάτοικος τῆς Αἰδηψοῦ, πρώην ἀξιωματικός ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι παρέστη τυχαίως στό ἐπεισόδιο καί ἄκουσε τόν ὑπάλληλο τοῦ βενζινάδικου νά ἐκστομίζει ὕβρεις κατά τῆς κ. Κωνσταντοπούλου, τοῦ συζύγου καί τῆς οἰκογενείας της, ἐνῶ ἐκείνη, τοῦ ζήτησε μόνο τό ὄνομά του ἐκ περιεργείας καί χωρίς νά πῆ ὅτι θά τοῦ κάνη μήνυση. Ἡ τοπική ὀργάνωση τοῦ Σύριζα βεβαιώνει, ὅτι ὁ πρώην ἀξιωματικός δέν εἶναι ὀπαδός τοῦ κόμματος, ἐνῶ οἱ δύο αὐτόπτες μάρτυρες εἶναι νεοδημοκράτισσες, ὁ δέ ὑπάλληλος τοῦ βενζινάδικου ἀκροδεξιός.
Ἐξακολουθοῦν ὡς σήμερα νά μήν ὑπάρχουν νεώτερα γιά τήν ὑπόθεση καί φρονοῦμε, ὅτι εἶναι ὥρα νά τήν κρίνη Δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου