Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Γράμμα 297: Τό κράτος τῆς ἀναρχίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 297
 
Τήν Ἀριστερή κυβέρνησή μας πολεμάει μιά Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση. Καί ἡ μέν καί ἡ δέ ἀνήκουν στό ἴδιο κόμμα. Ἡ Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση πλειονεκτεῖ γιατί μέρος τῶν ὑπουργῶν εἶναι μαζί της.
Ἡ Ἀριστερή κυβέρνηση μπροστά στήν σκληρή πραγματικότητα ἀγωνίζεται νά περιστείλη τίς προεκλογικές της μπαροῦφες. Ἡ Ἀριστερότερη ἀντιπολίτευση ἐπιμένει πώς αὐτές εἶναι δεσμευτικές καί ὁ Λαός (σάν τρίτο πρόσωπο!) δέν θά ἐπιτρέψη τήν μή τήρησή τους. Γιά νά πραγματοποιήση τήν πολιτεία τοῦ Θεοῦ ἐπί γῆς, ἄλλως τό ἀναρχικό κράτος, συνεχίζει τίς καταλήψεις καί τίς λεηλασίες, τό σπάσιμο μαγαζιῶν καί τόν ἐμπρησμό κτιρίων καί ἀστυνομικῶν.
Ἡ ὀλιγωρία τῆς Ἀριστερῆς κυβέρνησης ὁδηγεῖ τό κράτος τῆς ἀναρχίας στήν ἐξουσία. Ὁπότε θά γίνει αὐτό κυβέρνηση καί ἡ Ἀριστερή κυβέρνηση θά εἶναι ἡ νέα ἀντιπολίτευση. Ἀέναη ἀνακύκλιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου