Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Γράμμα 315: Ἄρση Συγκρούσεων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 315
 
Ἀπό τά χθεσινά μεσάνυχτα μέχρι τίς πρῶτες ὧρες τῆς σήμερον ὁ πρωθυπουργός μας ὑπέστη τήν ἐξαντλητική ἀνάκριση τοῦ κ. Χατζηνικολάου. Σ’αὐτήν ἀπεδείχθη, καί σέ ὅποιον ἀμφέβαλλε τυχόν ἀκόμη, ὅτι ὁ κ. Τσίπρας εἶναι ἄνθρωπος Ἀρχῶν. Πιστεύει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἐπιδιώκει τήν στενώτερη ἑνοποίηση της. Σέβεται τίς ὑποσχέσεις πού εἶχε δώσει στόν Λαό καί θά τηρήση ἀπαρεγκλίτως τό Πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἔχει πρόσφατη λαϊκή ἐντολή καί δέν ὑπάρχει ἀνάγκη νά ζητήση νά ἀνανεωθῆ αὐτή μέ ἕνα δημοψήφισμα. Ἔχει ἀρκετές ὑψηλές Ἀρχές.
Ὅμως ἡ φύση εἶναι ἀντιφατική καί συγκρουσιακή. Θέλει συγχρόνως τό ἕνα καί τό ἀντίθετό του. Καθώς ἡ κοινωνία εἶναι μέρος τῆς φύσης, ὁ κ. Τσίπρας ἀναγκάζεται νά αἴρη τίς ἀντιφάσεις τῆς πραγματικότητας, ἐπιλέγοντας τήν κατάλληλη Ἀρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου