Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Γράμμα 306: Θά τό πληρώση ὁ Τουρισμός!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 306
 
Μετά 18 ἡμερῶν κατάληψη τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐδέησε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός κ. Πανούσης νά ἐπιτρέψη στήν Ἀστυνομία νά ἐκτελέση τήν διαταγή τοῦ εἰσαγγελέα νά ἐκβάλη τούς καταληψίες. Ὁ κ. Πανούσης ἐνήργησε πολύ προσεκτικά, ἀφοῦ ὅταν ἀπείλησε ὅτι θά παραιτηθῆ ἄν ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθήση νά ἐπιτρέπει τό μπάχαλο στούς δρόμους, τοῦ ἀπήντησε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅτι ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός. Προτοῦ θέση σέ κίνηση τήν Ἀστυνομία, ἔλαβε τήν συγκατάθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Ἐπειδή οἱ καταληψίες εἶχαν κάνει ἀπόρθητη τήν εἴσοδο τοῦ Πανεπιστημίου, χρειάστηκε οἱ ἀστυνομικοί νά ἀνεβοῦν μέ κινητή σκάλα στόν ἐξώστη πλάϊ στήν αἴθουσα τῶν τελετῶν, νά σπάσουν ἕνα παράθυρο γιά νά κατεβοῦν στό κάτω πάτωμα καί νά ἀπελευθερώσουν τό κτίριο ἀπό τούς καταληψίες.
Ἀκολούθησε ἔντονη διαμαρτυρία τῆς νεολαίας τοῦ Σύριζα, στίς ὁποῖες προσετέθησαν ὀργίλες δηλώσεις τοῦ Μανώλη Γλέζου καί πολλῶν ἄλλων στελεχῶν τοῦ κόμματος. Καταγγέλλουν τήν Ἀστυνομία
α. Ὅτι παρεβίασε τό ἀκαδημαϊκό ἄσυλο μπαίνοντας στό πανεπιστήμιο.
β. Ὅτι κατέστρεψε δημόσια περιουσία σπάζοντας τό παράθυρο.
γ. Ὅτι συνέλαβε τούς καταληψίες πού ἔκαναν μία εἰρηνική ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρός τούς πολιτικούς κρατουμένους κ.λπ.
Τό βασικό ὅμως ἐπιχείρημα πού θά μποροῦσαν νά ἐπικαλεσθοῦν οἱ διαμαρτυρόμενοι, δέν τό χρησιμοποίησαν. Πώς μέ τήν λήξη τῆς κατάληψης ἔπαψαν νά συρρέουν οἱ τουρίστες γιά νά διασκεδάζουν μέ τό θέαμα καί νά ἀπαθανατίζουν μέ τά κινητά τους τίς μαῦρες ἐπαναστατικές κουρελαρίες στήν πρόσοψή τοῦ Πανεπιστημίου. Ὁ τερματισμός αὐτοῦ τοῦ θεάματος θά μειώση τό τουριστικό ἐνδιαφέρον γιά τήν χώρα μας καί τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό, τῶν ὁποίων ἔχουμε τόση ἀνάγκη ἐκεῖ πού μᾶς ἔχουν πάει οἱ Μνημονιακοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου