Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 176: Πᾶμε γιά Ἐμφύλιο;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 176
 
Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας φιλόπατρης καί ἔξυπνος λαός, ἀλλά ἔχουμε τήν κουταμάρα νά φανατιζόμαστε στίς πολιτικές διχογνωμίες μας. Γι’αὐτό ἀπό τό 1821 μέχρι τό 1974 διακόπηκε πολλές φορές ἡ ὁμαλή πολιτική ζωή τοῦ τόπου μέ ἐμφυλίους πολέμους, ἐθνικούς διχασμούς, στρατιωτικά κινήματα, δικτατορίες καί πολιτικές δολοφονίες. Στόν Καραμανλῆ ὀφείλουμε, ὅτι ἀπό τότε πού ἐπέστρεψε μετά τήν πτώση τῆς Χούντας, μέχρι σήμερα δέν εἴχαμε καμμία ἐκτροπή ἀπό τήν ὁμαλότητα, οὔτε κἄν ἕνα ἀποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα.
Ἡ Δημοκρατία ἔγινε πιό στέρεη ἀπό ποτέ. Ὅλες τίς πολιτικές ἀντιθέσεις μας, πού δέν ἦταν μικρές, τίς λύσαμε διά τῆς λαϊκῆς ψήφου.
Τόν τελευταῖο καιρό ὅμως ἀναπτύσσεται μιά διάσταση μεταξύ τῆς μείζονος ἀντιπολίτευσης καί τῆς κυβέρνησης, πού πάει νά γίνη βαθύ ρῆγμα. Τό κόμμα τοῦ κ. Τσίπρα, πού πρωτεύει στίς δημοσκοπήσεις, ἀρνεῖται κάθε διάλογο μέ τήν κυβέρνηση ἐκτός ἄν θά ἀφοροῦσε αὐτός τήν ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν. Μέ τό νά θέλει ὁ κ. Σαμαρᾶς νά μήν γίνουν πρίν ἀπό τό ὅριο πού θέτει τό Σύνταγμα (ὅπως ἐπιμένουν καί οἱ δανειστές μας) ὁ κ. Τσίπρας ἐξαπολύει διαρκῶς ἀπεργίες, καταλήψεις, καί οἱ ὀπαδοί καί οἱ σύμμαχοί του βιαιοπραγοῦν κατά τῶν κρατικῶν ὀργάνων. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νά ὑπερασπίζεται τήν δημόσια τάξη.
Ἡ μεγαλύτερη μέχρι τώρα ἀποστασιοποίηση τοῦ κ. Τσίπρα ἀπό τήν μετριοπάθεια πού ἀπαιτεῖ ἡ δημοκρατία, ἔγινε τό Σάββατο. Μιλοῦσε στήν περιφερειακή συνδιάσκεψη τοῦ Σύριζα Στερεᾶς Ἑλλάδος στήν Λαμία, καί ὁ λόγος του μεταδιδόταν ἀπό τήν ΝΕΡΙΤ (πού δυστυχῶς ἔχει μικρή ἀκροαματικότητα). Στήν ὁμιλία του ἀνεμνήσθη τοῦ τέκνου τῆς Λαμίας Ἄρη Βελουχιώτη καί κάλεσε τούς Συριζαίους νά ἀκολουθήσουν τόν δρόμο του. Τοῦ εἰδεχθοῦς σφαγέα καί ἀπόστολου τοῦ ἐμφυλίου πολέμου!
Ἔτσι προδιαγράφεται ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στόν ὁποῖον, ὅποια πλευρά καί ἄν νικήση, θά ἐπιβάλη κατόπιν μιά δικτατορία, ἀνοιχτή ἤ συγκεκαλυμένη, γιά νά μήν σηκώση κεφάλι ἡ ἠττημένη πλευρά.
Καί αὐτά ὅλα τήν ὥρα πού στό πλάϊ μας ἡ ἐπιθετική καί ἐπεκτατική Τουρκία περιμένει τήν εὐκαιρία νά ἁρπάξη κομμάτια τῆς χώρας μας.
Συριζαῖοι ξυπνῆστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου