Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 175: Τό πρόβλημα τοῦ Δικαστῆ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 175
 
Οἱ περισσότερες ἀντιδικίες δέν ἀνάγονται στό τί ὁρίζει ὁ νόμος στά γεγονότα πού ἀπαρτίζουν τήν ὑπόθεση, ἀλλά στό ποιά ἦταν τά γεγονότα πού εἶναι τό ἀντικείμενο τῆς διαφορᾶς. Στήν πρώτη περίπτωση τό ἔργο τοῦ δικαστῆ δέν εἶναι δύσκολο. Θά ψάξη στούς νόμους καί βάσει αὐτῶν θά βγάλη τήν ἀπόφασή του. Στήν δεύτερη περίπτωση ἀρχίζουν τά προβλήματα.
Ἡ μία πλευρά ἐμφανίζει ὅτι ἐξελίχθηκαν ἔτσι, ἡ ἄλλη ἰσχυρίζεται τό ἀντίθετο. Ἄν ἡ διένεξη ἀφορᾶ ἕναν στενό κύκλο ἀνθρώπων, οἱ καταθέσεις τῶν μαρτύρων θά ὑπαγορεύσουν τήν λύση. Οἱ μάρτυρες τῆς μιᾶς πλευρᾶς παρέχουν μεγαλύτερη ἀξιοπιστία ἀπό τίς μαρτυρίες τῆς ἄλλης.
Τί γίνεται ὅμως, ὅταν πρόκειται γιά διαφορές πολιτικοῦ χαρακτῆρα, πού συγκλονίζουν τήν κοινή γνώμη; Σκότωσε ὁ ἀστυνομικός τό μαυράκι γιατί αὐτό ἔκανε σάν νά ἐπρόκειτο νά τόν πυροβολήση, ἤ τό σκότωσε διότι ἀντιπαθεῖ τούς Μαύρους; Στήν περίπτωση αὐτή ἐμφανίζεται σωρεία μαρτύρων πού ὑποστηρίζουν οἱ μέν τήν πρώτη ἐκδοχή καί οἱ δέ τήν ἀντίθετή της. Πρόσωπα κύρους, πού καί ὅταν ψεύδονται ἀσυστόλως, δέν μποροῦν νά κριθοῦν ἀναξιόπιστα.
Πῶς νά βγάλη τό συμπέρασμά του ὁ Δικαστής; Ὅποιο καί ἄν εἶναι, θά δυσαρεστήση μεγάλη μερίδα κόσμου. Καί οἱ ταραχές πού ἀκολουθοῦν μιά δυσάρεστη δικαστική ἀπόφαση, ἔχουν γίνει ὁ κανόνας στόν σημερινό κόσμο, τόν ὁποῖο ἑνοποίησε ἡ τηλεόραση. Γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ἀμερικανικοῦ δικαστηρίου πού ἀπήλλαξε τόν ἀστυνομικό πού σκότωσε τόν Μαῦρο, ἐπιχειρεῖται ἡ πυρπόληση τῆς πρεσβείας στό Λονδίνο, ταραχές μέ στόχο τήν Ἀμερική ξεσποῦν στά πιό μακρυνά μέρη. Ὅσο καί ἄν ὁ Δικαστής ἔχει θητεύσει στό δόγμα «Νά ἐφαρμοστῆ τό δίκηο καί ἄς χαθῆ ὁ κόσμος», δέν μπορεῖ νά μήν λάβη ὑπ’ὄψιν τό κόστος τῆς ἀπόφασης του...
Τί γίνεται λοιπόν; Νά ἀναρτήσουμε στά κεφάλια μας βιντεοκάμερες, γιά νά μᾶς προσφέρουν σέ ἕνα ἀπρόοπτο θλιβερό περιστατικό ἀψευδῆ μαρτυρία; Ἤ νά τό ἀποφασίσουμε πώς μιά κακή ἀπόφαση δέν πρέπει νά κολάζεται μέ βιαιοπραγίες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου