Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 163: Τό Τέμενος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 163
 
Ἄν σέ ἐμᾶς καθυστερεῖ (κακῶς) ἡ ἀνέγερση τοῦ Τζαμιοῦ, οἱ Μουσουλμάνοι, εἶπε ὁ κ. Ἐρντογάν σέ συγκέντρωση μουλάδων, ὅτι ἀνακάλυψαν τό 1178 τήν Ἀμερική, καί ἔχτισαν σέ ἕναν λόφο τῆς Κούβας ἕνα μεγαλοπρεπές Τέμενος. Τό πῶς δέν ἔχουν βρεθῆ ἴχνη του, θά μποροῦσε νά τό ἐξηγήση, ὅτι οἱ Ἰσπανοί στήν ζήλεια τους τό κατέστρεψαν μαζί μέ τά θεμέλιά του.
Ὁ κ. Ἐρντογάν μέ παραληρήματά του (δές καί τό πανάκριβο Τέμενος πού ἔχτισε γιά κατοικία του) ὁδηγεῖται μακροχρονίως στήν πτώση του ἀπό τήν ἐξουσία. Βραχυχρονίως εἶναι πολύ ἐπικίνδυνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου