Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 161: Ἕνα παμπάλαιο μυστήριο ἐπανεξετάζεται


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 161
 
Τό ἐντυπωσιακώτερο γεγονός γιά τήν παγκόσμια ἱστορία τήν περασμένη ἑβδομάδα ἦταν ἡ προσεδάφιση μιᾶς συσκευῆς σέ ἕναν κομήτη ἀπό πάγο. Μένουμε ἐμεῖς οἱ ἄσχετοι μέ τά μυστικά τοῦ Σύμπαντος μέ τό στόμα ἀνοιχτό. Στούς ἐπιστήμονες τῆς ESA (European Space Agency), πού ἔφτιαξαν τήν συσκευή καί τόν πύραυλο πού τήν ἔσυρε καί τά ἐξαπέλυσαν πρίν ἀπό 10 χρόνια, γιά νά φτάσουν στόν κομήτη, ὁ ὁποῖος τρέχει μέ ταχύτητα χιλιάδων χιλιομέτρων τό λεπτό, τήν ὥρα πού εἶχαν ὑπολογίσει, ἀξίζει κάθε ἔπαινος. Ἡ γηραιά Εὐρώπη μας πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανη γιά τά δυνατά μυαλά πού ἐξακολουθεῖ νά παράγει.
Στά ἐκλαϊκευτικά βιβλία τῆς βιολογίας μέ τά ὁποῖα ἔχουμε τραφῆ, διαβάζαμε ὅτι ἡ ἀπαρχή τῆς ζωῆς στόν πλανήτη μας παραμένει ἄγνωστη. Διότι ἡ Γῆ εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ἀνόργανη ὕλη, πού δέν παράγει ζωή. Τό σίδερο π.χ. μέ κανέναν τρόπο δέν μπορεῖ νά μετατραπῆ σέ πετρέλαιο. Πῶς προέκυψε λοιπόν ἡ πυραμίδα τῆς ζωῆς, στήν κορυφή τῆς ὁποίας βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος;
Οἱ βιολόγοι εἶχαν καταλήξει, ὅτι θά πρέπει νά ἦλθε στήν ἁπλούστατη μορφή της μέ κάποιον ἀερόλιθο. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια οἱ ἐρευνητές εἶχαν ἐπιτύχει τήν ἐργαστηριακή μετατροπή τῆς νεκρῆς ὕλης σέ μιά ὑποτιπώδη μορφή ζωῆς. Καί θεώρησαν λελυμένο τό πρόβλημα.
Μέ τήν προσεδάφιση τῆς συσκευῆς στόν πλανήτη τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ἡ ἐπιστήμη ἐπανέρχεται στήν ὑπόθεση, ὅτι ἡ ζωή μᾶς ἦλθε ἀπό τό διάστημα.
Τά ἑπόμενα χρόνια θά δείξουν ἐάν ὁ Ἥλιος παράγει ἐκτός ἀπό τούς πλανῆτες μέ ἀνόργανη ὕλη, ἄλλους μέ ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακα.
Πολλά τά μεγάλα μυστήρια τοῦ Σύμπαντος, τά ὁποῖα οἱ συνηθισμένοι ἄνθρωποι δέν μποροῦμε νά ἀποκρυπτογραφήσουμε, ἀλλά πού ἀξίζει νά τά ψαύσουμε στήν ραστώνη τῆς Κυριακῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου