Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 154: Πολιτική καί χρῆμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 154
 
Νεαρός μᾶς ἔγραψε, ὅτι θέλει νά βοηθήση τόν τόπο καί μᾶς ρωτᾶ ἄν θά ἔπρεπε νά πολιτευθῆ. Ἐπειδή νομίζουμε ὅτι ἡ ἀπάντηση μας εἶναι γενικοῦ ἐνδιαφέροντος, σᾶς τήν γνωστοποιοῦμε.
Ἡ πολιτική ἀπαιτεῖ μεγάλο κόπο καί πολύ χρῆμα. Ἄν εἶστε πλούσιος, δοκιμᾶστε νά βοηθήσετε τόν τόπο κατεβαίνοντας στήν πολιτική. Ἄν δέν εἶστε πλούσιος, χρειάζεται νά παντρευτῆτε μιά πλούσια γυναίκα. Ἄν δέν συμβαίνει τό πρῶτο καί δέν μπορεῖτε νά ἐπιτύχετε τό δεύτερο, μείνετε ἐκτός πολιτικῆς. Διότι ἄν πολιτευθῆτε, κινδυνεύετε νά γίνετε κλέφτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου