Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 173: Γιατί τό Πολυτονικό;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 173
 

Καινούργιοι ἀναγνῶστες τῆς Ἐφημερίδας καί τῶν Γραμμάτων μας, μᾶς ἔκαναν αὐτήν τήν ἐρώτηση. Ἡ ἀπάντησή μας εἶναι:
1.  Θεωροῦμε τήν γραφή ὄχι μόνο ὡς χρηστικό μέσον ἐπικοινωνίας, ἀλλά καί φορέα πολιτιστικῆς μνήμης. Πάνω ἀπό 1000 χρόνια γράφονται μέ τόνους καί μέ πνεύματα τά ἑλληνικά καί ἔτσι εἶναι διατυπωμένα ἑκατομμύρια κείμενα, κάποια ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἀνυπέρβλητης ἀξίας.
2.  Ἡ διακοπή ἐπῆλθε ἀπό ἕνα φυλλάδιο χωρίς πνεύματα καί τόνους τοῦ καθηγητῆ Κακριδῆ, τόν ὁποῖο ἡ μωρία συναδέλφων του στήν Φιλοσοφική Σχολή Ἀθηνῶν – πού εἶχαν τά δικά τους μαζί του – ἔστειλε στό πειθαρχικό συμβούλιο καί προκάλεσε μιά ἀσήμαντη τιμωρία του. (Αὐτά δέ ὅλα ἐν μέσω τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς, πού ὁ ἑλληνικός λαός εἶχε ἄλλα, πολύ σοβαρώτερα, ζητήματα.) Ἔτσι ἔγινε τό ζήτημα τρανή ὑπόθεση γιά ἕναν κύκλο διανοουμένων μέ δημοκρατική εὐαισθησία. Ὅταν τό ΠΑΣΟΚ ἔγινε κυβέρνηση, ἀσπάστηκε τήν τονική μεταρρύθμιση γιά νά ἐπιβεβαιώση τήν ἐπαναστατικότητά του. Προηγουμένως εἶχε ἀπαλείψει τά πνεύματα καί τούς τόνους ἀπό τήν ¨Καθημερινή¨ ἡ Ἑλένη Βλάχου, γιά νά κάνη φθηνότερη τήν ἐκτύπωση τῆς ἐφημερίδας της.
3.  Ἐκτός ἀπό τήν σύνδεση μας μέ τό ἐξαίσιο πολιτισμικό παρελθόν τῆς χώρας μας, τά πνεύματα καί οἱ τόνοι μᾶς συνδέουν μέ ὅλο τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού δέν θά πάψη νά χρησιμοποιεῖ τήν γραφή στήν ὁποία ἔχουν ἀποτυπωθῆ τά ἀρχαῖα κείμενά μας ἐξαιτίας τοῦ ἐπεισοδίου Κακριδῆ.
4.  Στήν παραδοσιακή γραφή μας τυπώνεται καί ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα ¨Ἑστία¨, ἐνῶ ἡ ¨Αὐγή¨ τῆς Κυριακῆς τυπώνει τό ποίημά της, καί ἄν γράφτηκε αὐτό τελευταῖα, σέ πολυτονικό. Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχθηκε νά ἀλλάξη τήν γραφή τῶν κειμένων της. Οὔτε οἱ καλλίτεροι λογοτέχνες, καί ἔντυπα ὁρισμένων δημοσίων ὀργανισμῶν ἐξακολουθοῦν νά τήν χρησιμοποιοῦν.
5.  Πιστεύουμε, ὅτι, ὅταν μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ἐκλείψουν οἱ τελευταῖοι πού ἐπαναστάτησαν μέ τήν ἄδικη δίωξη τοῦ Κακριδῆ, θά ἐξανεμισθῆ τό πάθος πού προκάλεσε. Καί θά ἐπιστρέψη σύσσωμη ἡ χώρα μας στήν παραδοσιακή γραφή της.

1 σχόλιο:

  1. Από όσους έμαθαν και θυμούνται το θέμα Κακριδή ελάχιστοι ζουν ακόμα και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο μέλλον... Με την πάροδο των ετών θα λιγοστεύουν όμως επίσης εκείνοι που θυμούνται ότι κάποτε υπήρχε ένα πολυτονικό σύστημα και, προ πάντων, εκείνοι που θα μπορούσαν να γράψουν σ' αυτό... Κι αν βρισκόταν ένας Παττακός να επαναφέρει το μονοτονικό, δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί να το διδάξουν ή να είναι πρόθυμοι να μάθουν να το διδάξουν!
    Αλλά έστω, αφού θέλουμε να γυρίσει η χώρα στην «παραδοσιακή γραφή της», γιατί να μην γυρίσει στην αμιγώς ελληνική γραφή τής κλασικής Αθήνας που θυμήθηκε να την επαινέσει και ο πάπας, αλλά να γυρίσει στη γραφή μιας παρακμιακής θρησκόληπτης εποχής, στην οποία κανείς δεν αναφέρεται επαινετικά... Πίσω λοιπόν στην κεφαλαιογράμματη γραφή των προγόνων μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή