Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 171: Ὁ Πάπας γιά τούς Μετανάστες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 171
 
Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία εἶχε θεία ἔμπνευση κατά τήν ἐξήγηση πού δίνουν οἱ πιστοί της, πολιτική σοφία κατά τήν ἐξήγηση τῶν ἀγνωστικιστῶν, ἐκλέγοντας τόν τωρινό Ποντίφικα.
Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος συνδυάζει τήν σύνεση μέ τήν ἀγάπη καί σωστά εἶναι ὁ δημοφιλέστερος ἄνθρωπος στόν κόσμο. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ ἔχουμε ἕναν ἰδιαίτερο λόγο νά τόν εὐγνωμονοῦμε: Τήν στήριξη πού παρέχει στόν Πατριάρχη, ἡ ὁποία ἐμποδίζει τόν Ἐρντογάν νά σβύση τό Φανάρι.
Μιλῶντας χθές στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἀνέπτυξε τό πρόβλημα πού προκαλεῖται ἀπό τήν μαζική προσέλευση μεταναστῶν στό ἔδαφος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης. Πολλοί πνίγονται στά κύματα τῆς Μεσογείου. Ἄλλοι φτάνουν ρακένδυτοι καί πεινασμένοι στίς ἀκτές μας. Ζήτησε λοιπόν ὁ Πάπας ἀπό τούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. νά δώσουν μιά ἑνιαία ἀπάντηση στό πρόβλημα.
Οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ Γράμματος, πού δέν περιλαμβανόμαστε σ’αὐτούς, θά ἀποτολμήσουμε νά ἐκφράσουμε τήν δική μας ἄποψη. Ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθεῖ νά εἶναι πλούσια, ἀλλά δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά διαθρέψη ὅλους πού θά ἤθελαν νά ἐγκατασταθοῦν στόν χῶρο της. Ἄν τούς ἐπέτρεπε ἡ διόγκωση τοῦ πληθυσμοῦ της θά ἐπέφερε οἰκονομική κατάρρευση καί δυστυχία τῶν πολιτῶν της, ἀλλά καί τῶν μεταναστῶν. Πρέπει λοιπόν τά πλοῖα τῆς Ε.Ε. νά ἐμποδίζουν τήν παράνομη ἀναχώρησή τους πρός τήν Εὐρώπη. Ἐνῶ πρέπει νά συμβάλλει ἀποφασιστικά ἡ Ε.Ε. στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν πού παράγουν μετανάστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου