Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 150: Ἡ κατάληψη τῶν σχολείων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 150
 
Ἡ ὁμαδική κοπάνα ἦταν πάντα ἀγαπημένο σπόρ τῶν μαθητῶν. Καί ἄς κόπιαζαν στό διάβασμα γιά τίς ἐξετάσεις, διότι τά σχολεῖα δέν ἔκαναν σκόντο στήν διδακτέα ὕλη πού ὅριζε τό πρόγραμμα.
Τώρα τήν θέση τῆς κοπάνας ἔλαβε ἡ κατάληψη. Περισσότερα ἀπό 500 σχολεῖα ἔχουν καταληφθῆ. Οἱ αἴθουσες ἔχουν γίνει ἐνδιαίτημα ὁργισμένων νέων καί οἱ ἐγκαταστάσεις, πού ἔχει ἀκριβοπληρώσει ὁ ἑλληνικός λαός, ρημάζονται.
Ἀποτελεῖ εὐτύχημα, ὅτι ἐπενέβη ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου καί ἔδωσε ἐντολή στούς εἰσαγγελεῖς ὅλης τῆς χώρας νά ἐνεργήσουν γιά νά λειτουργήσουν πάλι κανονικά τά σχολεῖα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου