Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 167: Ἄστατος (πολιτικός) καιρός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 167
 
Ἡ Βοστώνη εἶναι γνωστή γιά τήν ηὐξημένη μεταβλητότητα τῶν καιρικῶν συνθηκῶν της. Ἀνέκαθεν. Ἡ ἀναστάτωση πού ἔχει προκαλέσει ὁ ἄνθρωπος στό κλῖμα ὅλης τῆς Γῆς μέ τόν πολλαπλασιασμό τῶν ρύπων, δέν εἶναι ὑπαίτια γιά τίς συνεχεῖς μεταβολές τῆς θερμοκρασίας, τῶν ἀνέμων, τῆς ὑγρασίας αὐτῆς τῆς πόλης. Ἐκεῖ πού ἡ ἡμέρα εἶναι περίλαμπρη, ξεσπᾶ ξαφνικά μιά καταιγίδα, λίγη ὥρα ἀργότερα ξαναβγαίνει ὁ ἤλιος, γιά νά ἀκολουθήση κατόπιν νεροποντή κοκ. Ἐξ οὗ καί τό ἀστειάκι πού λένε οἱ Βοστωνέζοι στούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης τους: «Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ὁ καιρός, περιμένετε ἕνα λεπτό!».
Στήν Ἑλλάδα ἐκτός ἀπό τίς ἀπότομες καιρικές μεταπτώσεις, πού ἔχουν γίνει παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο καί προκαλοῦν τρομερές καταστροφές, ὑπάρχει πλήρης ρευστότης στήν σχέση τοῦ κράτους μέ τούς πολῖτες. Κάποιος πού πρό ἐτῶν εἶχε ὑπαχθῆ σέ ἕνα νόμο πού ἄφηνε ἕνα μέρος τοῦ εἰσοδήματός του ἀφορολόγητο, καλεῖται ξαφνικά νά πληρώση τόν φόρο πού δέν ὄφειλε. Ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἄλλα διασπῶνται σέ μικρότερα, ἐνῶ ἄλλα συγχωνεύονται. Ψηφίζεται ἡ καταβολή τῶν καθυστερούμενων φόρων σέ 100 δόσεις καί μέ τροπολογία καταργεῖται ἡ δυνατότητα αὐτή γιά τόν ΕΝΦΙΑ. Ἕνας κραταιός ὑπουργός ὑποβιβάστηκε σέ ἀναπληρωτή τοῦ ὑφυπουργοῦ του. Τά πάντα ρεῖ.
Εἶναι ὅμως τόσο συχνές οἱ ἀλλαγές, πού μποροῦμε νά λέμε σάν τούς Βοστωνέζους: «Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ὁ καιρός, περιμένετε ἕνα λεπτό!».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου