Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἐκλογές

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 174/Ὀκτώβριος 2014)

Ἡ πολιτική ζωή ἔχει φθάσει σέ νεκρό σημεῖο. Τό Σήμερα ἔχει πάψει νά ἀπασχολεῖ τήν κοινή γνώμη. (Καί σημειώνεται μιά ἐλάττωση τῆς ὀξύτητας στίς παρέες πρᾶγμα πού εἶναι καλό.)
Τό ἐνδιαφέρον ἔχει ἐπικεντρωθῆ στό Αὔριο. Δηλαδή στίς ἐκλογές πού πλησιάζουν. Εἴτε γιά τήν ἀνάδειξη Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἴτε - ἐάν δέν ἐπιτευχθῆ αὐτή – γιά τήν ἐκλογή τῆς νέας Βουλῆς. Τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2015 θά ἐνταθῆ ἡ πολιτική ἀντιπαράθεση. Θά ζωηρέψουν τά συνθήματα καί θά ἐνταθοῦν οἱ ἀντεγκλήσεις. Ἐάν μάλιστα οἱ ἐκλογές τήν ἄνοιξη θά εἶναι γιά τήν Βουλή, καί μέσα στά κόμματα λόγω τοῦ σταυροῦ προτιμήσεως οἱ συνυποψήφιοι μιᾶς περιφέρειας θά ἀποδυθοῦν σέ πόλεμο μεταξύ τους.
Τό χρονικό διάστημα μέχρι τήν σύγκληση τῆς Βουλῆς γιά τήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας προσφέρει τήν εὐκαιρία στόν λαό νά κάνη σκέψεις γιά τό μέλλον τῆς χώρας. Τό ἄθροισμα τῶν πολιτευτῶν μας πού ἀποκαλεῖται πολιτικός κόσμος, ἔχει ἀποδειχθῆ ἀνίκανο νά τά βγάλη πέρα. Τόσο στήν ὑπέρβαση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, γιά τήν ὁποίαν ἀπαιτεῖται αὔξηση τῆς παραγωγῆς, πού παραμένει καχεκτική, ὅσο καί στήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές μας γιά νά γίνη λιγώτερο ἐπαχθές τό χρέος μας. Ὁ κρατικός μηχανισμός ἐξακολουθεῖ νά ἀπορροφᾶ δυσανάλογα μεγάλα ποσά τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος σέ σχέση μέ τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρει. Τό φορολογικό σύστημα εἶναι καθαρά ἁρπακτικό. Ὅλοι τρέμουμε ποιά φορολογική ἀφαίμαξη θά ἀνακύψη τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Ἡ πολυνομία προκαλεῖ ἀνασφάλεια δικαίου. Τά Ἀνώτατα Δικαστήρια ἔχουν ἀποβῆ παράγοντας τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας ἀσκῶντας δική τους δημοσιονομική πολιτική καί σφετεριζόμενα μέρος τῆς ἁρμοδιότητας τῆς Βουλῆς.
Ἐνῶ συχνά ἀκούγεται στήν κοινή γνώμη τό «δέν πάει ἄλλο», δέν ἔχει ἐπιτύχει ὁ λαός νά δημιουργήσει τό Ἄλλο κόμμα, τό Καινούργιο πού χρειάζεται. Τό κόμμα τό ὁποῖο θά διακρίνει πρωτίστως τό ἦθος καί ἡ ἀποφασιστικότητά του.
Ἡ συντροφιά πού ἐκδίδει αὐτήν τήν Ἐφημερίδα ἔχει κάνει πολλές προσπάθειες γι’ αὐτό τό Καινούργιο κόμμα. Δέν ἐτελεσφόρησαν, διότι μόλις ἔπαυε ὁ κίνδυνος νά πάρη τό κακό κόμμα τήν ἐξουσία, οἱ συνεταῖροι μας περιχαρακώνονταν πάλι στίς ἰδιαιτερότητές τους.
Τώρα ἐν ὄψει ἐκλογῶν διάφορες ὁμάδες ἀνασκουμπώνονται νά ἱδρύσουν τόν φορέα τῆς ποθούμενης ἀλλαγῆς. Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν θά καταφέρουν αὐτήν τήν φορά νά ὁμονοήσουν. Ἄν εἶναι πολλές οἱ ὁμάδες αὐτῶν πού θέλουν τήν ἀλλαγή, θά καταποντισθοῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου