Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 153: Πεζοδρομήσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 153

Ἡ πεζοδρόμηση τῆς Πανεπιστημίου, πού ὁ σχεδιασμός της ἀποτέλεσε χορηγία τοῦ Ἱδρύματος Ὡνάση, ἐνῶ τήν ἐκτέλεση του καλεῖται νά χρηματοδοτήση τό κράτος, μᾶς εἶναι ἀπεχθής ἰδέα. Διότι θά δυσκολέψη τήν πρόσβαση στίς Δευτεριάτικες συγκεντρώσεις μας καί θά τήν καταστήση ἐπικίνδυνη, διότι σέ δρόμους πού δέν κυκλοφοροῦν αὐτοκίνητα, ἀποφεύγουν νά ἔρχονται οἱ πεζοί τήν νύχτα.
Πεζοδρομηθῆ ἔχει ἀπό χρόνια ὁ μικρός καί στενός δρόμος Γ. Πρασσᾶ, στό νούμερο 5 τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κατά νόμον ἕδρα τοῦ σωματείου μας καί γίνεται τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δουλειᾶς γιά τήν ἔκδοση τῆς ¨Ἐφημερίδας¨ . Ἡ ὁδός χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ὁδηγούς μοτοσυκλεττῶν καί αὐτοκινήτων ὡς δρόμος ταχείας κυκλοφορίας καί ἀπό τίς δύο κατευθύνσεις. Αὐτοί πού προσέρχονται στήν Γ. Πρασσᾶ 5, διαρκῶς ἀνησυχοῦν μήν πέση κάποιο τροχοφόρο, πού τρέχει μέν γρήγορα ἀλλά ἀθόρυβα, στήν πλάτη τους καί κάθε τόσο γυρίζουν πρός τά πίσω τό κεφάλι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου