Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 159: Τά πολλά Δικαστήρια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 159
 
Δικαστικοποιεῖται ἡ ζωή μας. Πρό πολλοῦ ἡ δικαστική ἐξουσία, μέ τό νά ἐπιβάλει ἐπαναφορά τῶν μισθῶν γιά ὁρισμένες κατηγορίες πολιτῶν στά πρό τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἐπίπεδα καί τήν ἀναδρομική καταβολή τους ὁρίζοντας καί τόν χρόνο τῆς ὁλοκλήρωσής της, συγκυβερνᾶ μέ τήν ἐκτελεστική ἐξουσία.
Ἡ ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεων τῶν κοινῶν ἀνθρώπων εἶναι πού καθυστερεῖ, λόγω τῆς ἐπέκτασης τῶν ἀπασχολήσεων τῶν Δικαστηρίων.
Χθές διαβάσαμε στίς ἐφημερίδες, ὅτι καί ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία ἐπιδιώκει διεύρυνση τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς δικαστικῆς. Ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἐξήγγειλε τήν προσεχῆ θέσπιση εἰδικῶν «Οἰκογενειακῶν Δικαστηρίων», στά ὁποῖα οἱ γονεῖς καί τά παιδιά θά καταφεύγουν γιά νά λύνουν τίς μεταξύ τους διαφορές. Τό «Οἰκογενειακό Δικαστήριο» θά ἀπαρτίζεται ἀπό ἐξειδικευμένους δικαστές ἀποκλειστικῆς ἀπασχόλησης ἐπί πενταετία καί τό ἔργο τους θά ὑποστηρίζεται ἀπό οἰκογενειακούς συμβούλους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς καί ἐπιμελητές ἀνηλίκων. Βάλτε καί τούς γραμματεῖς πού θά κρατοῦν πρακτικά καί τό δικαίωμα τῶν γονέων καί τῶν παιδιῶν νά προσέρχονται μέ δικηγόρο.
Εἴμαστε περίεργοι τί θά λέει ἡ ἔκθεση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, ὅταν θά τῆς ὑποβληθῆ τό σχετικό νομοσχέδιο, γιά τό κόστος τῶν «Οἰκογενειακῶν Δικαστηρίων» στήν πραγματική οἰκονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου