Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 166: Δημοκρατία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 166
 
Πολύ σωστά ἀγωνίζονται οἱ διοικήσεις τῶν φοιτητικῶν σωματείων νά μήν ψηφίζουν ἠλεκτρονικά τά μέλη τους. Διότι ἄν ἐκφράζει ἡ βάση τήν θέλησή της, δέν θά περικοπῆ ἡ δύναμη ἐκείνων στήν κορυφή;
Ὅμως ἡ ἠλεκτρονική δημοκρατία εἶναι ἄμεση δημοκρατία. Ἡ συζήτηση στό Διοικητικό Συμβούλιο, ἤ κάποιο μεγαλύτερο ἀντιπροσωπευτικό ὄργανο, γιά νά διερευνήσουν ἕνα πρόβλημα καί νά προτείνουν στήν βάση τήν ἀντιμετώπιση του, εἶναι ἀπαραίτητη. Ὅταν ὅμως εἶναι ἡ βάση πού παίρνει τήν ἀπόφαση, πραγματώνεται ἡ ἄμεση δημοκρατία, πού στήν ἀρχαιότητα ἀσκοῦσε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου. Ἡ σύγχρονη ἠλεκτρονική κατέστησε δυνατή τήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἰδεώδους σέ χρόνο μηδενικό καί χωρίς πρόβλημα γιά τήν καταμέτρηση ψήφων.
Δυστυχῶς δέν διαθέτει δημοκρατικό φρόνημα ἡ πλευρά τῶν ἀμφισβητιῶν. Διαθέτει μικρές ὁμάδες τραμπούκων πού κατά βάναυσο τρόπο ἐπιβάλλουν τήν θέλησή τους στόν ἀνοργάνωτο φοιτητικό κόσμο. Ἔτσι ἄρχισαν πάλι οἱ καταλήψεις τῶν πανεπιστημιακῶν κτιρίων, πού ἐμποδίζουν τήν διδασκαλία καί ἡ κυβέρνηση ἀποδείχθηκε γιά ἄλλη μία φορά ἐφεκτική στήν προστασία τῆς ἐλευθερίας τῶν φοιτητῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου