Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 157: Ἡ Τουρκία κι ἐμεῖς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 157
 
Ἡ διπλωματία δέν μπορεῖ νά μιλᾶ μέ τήν φωνή τῆς ἀλήθειας. Ἡ εἰλικρινής διπλωματία εἶναι μιά λογική ἀντίφαση σάν τό ξύλινο σίδερο, εἶχε πεῖ ὁ Στάλιν. Καί εἶναι αὐτό ἀπό τά λίγα, μέ τά ὁποῖα μπορεῖ νά συμφωνεῖ κανείς μαζί του.
Οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου φαίνεται νά χειρίζονται καλά τό πρόβλημα τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται τίς ἡμέρες αὐτές πάλι σέ ἔξαρση. Λένε στήν ἀδηφάγο γείτονα πώς ἄν διακόψη νά διεκδικεῖ τίς ΑΟΖ, ἐπί τῶν ὁποίων δέν ἔχει σύμφωνα μέ τό Διεθνές Δίκαιο δικαιώματα, θά τήν βοηθήσουν στήν διαπραγμάτευσή της γιά τήν εἰσδοχή της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Οἱ συντάκτες τοῦ παρόντος Γράμματος, πού δέν εἴμαστε διπλωμάτες καί δέν ἔχουμε κυβερνητικές εὐθῦνες, μποροῦμε νά ποῦμε ξάστερα τήν ἀλήθεια πού σκεπτόμαστε:
Ὁ τουρκικός λαός στήν συντριπτική πλειονότητά του εἶναι πολιτιστικά καθυστερημένος καί ἄγριος στίς ἐπιδιώξεις του. Πρᾶγμα πού δείχνει, ὅτι θά χρειαστοῦν τουλάχιστον 100 χρόνια γιά νά γίνη κατάλληλος νά συμμετέχει στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια.
Ἐπιπλέον, ἐάν ξεγελιόνταν οἱ εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας καί ἔκαναν μέλος τῆς Ε.Ε. τήν Τουρκία, θά ἔπαυαν νά μποροῦν στά σταθοῦν ἀλληλέγγυοι μέ μᾶς στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιθετικότητάς της. Ὅπως ἔγινε μέ τό ΝΑΤΟ.
Ὅ,τι χάσαμε στήν Κύπρο (ἀπό κακοκεφαλιά μας) ἐπί ἐποχῆς Μακαρίου καί Ἰωαννίδη δέν εἴμαστε σέ θέση νά τό πάρουμε πίσω μέ τά ὅπλα καί ἡ Τουρκία δέν θά παραπεισθῆ ἀπό ἕνα διπλωματικό πές-πές νά μᾶς τό ἐπιστρέψη. Νά ἀποδεχθοῦμε λοιπόν τήν πραγματικότητα τῆς διχοτόμησης, ὥστε ἡ Κυπριακή Δημοκρατία νά παραμείνη τό δεύτερο ἑλληνικό κράτος καί νά ἐμποδίζει τήν διήθισή της ἀπό Τούρκους τῆς Ἀνατολίας πού τούς μεταφέρει συνεχῶς ἡ Ἄγκυρα στό νησί γιά νά ἀνατρέψη τά πληθυσμιακά δεδομένα του. Καί νά μήν σταματήσουμε νά βρίσκουμε τρόπους πού νά παρεμποδίζουν τήν συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Τουρκίας γιά τήν εἰσχώρησή της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Αὐτή εἶναι ἡ ἐθνική στρατηγική, πού θέτουν πρός συζήτησιν οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ Γράμματος στούς ἀναγνῶστες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου