Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 156: Τά λεφτά ὑπάρχουν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 156
 
Μᾶς καταμαρτυροῦσαν συχνά οἱ ξένοι, ὅτι εἴμαστε ἕνα φτωχό κράτος μέ πλούσιους πολίτες. Ὁ Γ. Παπανδρέου-ἐγγονός εἶχε πεῖ στίς ἐκλογές τοῦ 2009, ὅτι ¨λεφτά ὑπάρχουν¨, ἀλλά ὅταν τίς κέρδισε δέν μπόρεσε νά τά βρῆ.
Ἔκτοτε πολλαπλασιάζονται οἱ ἀποδείξεις, ὅτι οἱ πολλοί Ἕλληνες ἔχουμε λίγα (ἤ καί διόλου) λεφτά, ἀλλά ὑπάρχουν πάρα πολλοί πού ἔχουν πολλά. Πού τά ἔστελναν στήν Ἑλβετία πού ἴσχυε τό ἀπόρρητο καί ἀσφαλῶς καί σέ ἄλλους τέτοιους πού δέν ἔχουν ἀκόμη ἐντοπισθῆ. Πού τά φυλᾶνε στά σεντούκια τους. Πού οἱ ἀφελέστεροι ἀπό αὐτούς τά κατέθεταν σέ τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς νά ἔχουν προκατασκευάσει ἀπάντηση στό ἐρώτημα ποῦ τά βρῆκαν.
Εἴθε τήν φορά αὐτή νά μπορέση ἡ κυβέρνηση νά βάλη χέρι στά ἀνεξήγητα λεφτά.
 
Παρακαλεῖται ὁ παραλήπτης τοῦ παρόντος Γράμματος νά μή τό προωθήση σέ ἄνθρωπο τῆς Τρόικας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου