Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 158: Ἡ κρίση τῆς Ἡγεσίας τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 158
 
Ἡ κατανίκηση τοῦ Ὀμπάμα ἀπό τούς Ρεπουμπλικάνους, δείχνει πώς θά εἶναι πενιχρό τό τέλος τῆς θητείας του. Ἡ πτώση τῆς δημοτικότητας τοῦ προέδρου Ὁλλάντ καταγράφει τήν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς του. Παραπλήσια φαινόμενα παρατηροῦνται στίς περισσότερες εὐρωπαϊκές χῶρες.
Ποῦ ἡ δεκαετία τοῦ 1940! Ὁ Οὐϊνστον Τσῶρτσιλ, πού τόν ἐβάρυνε (κακῶς) ὡς ὑπουργό τῶν Ναυτικῶν ἡ ἀποτυχία τῆς ἐκστρατείας τῶν Δαρδανελλίων, τό 1940 ἀνέλαβε κατά γενική ἀπαίτηση τήν πρωθυπουργία, λόγω τῆς δυναμικῆς του προσωπικότητας, καί κέρδισε τούς ἑπόμενους μῆνες τήν Μάχη τῆς Ἀγγλίας καί ἐπέτυχε τελικά τή συντριβή τοῦ Ναζισμοῦ. Τό 1940 ἐπίσης, ὁ περιορισμένης ἀναγνώρισης ταξίαρχος Ντέ Γκώλ ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθῆ τήν συνθηκολόγηση τῆς κυβέρνησης του μέ τήν Γερμανία, ἵδρυσε τό Κίνημα τῶν ¨Ἐλευθέρων Γάλλων¨ καί ἔκανε ξανά Μεγάλη Δύναμη τήν ὑποδουλωμένη Γαλλία. Ὁ πρόεδρος Ροῦσβελτ ἔσπασε τό 1941 τό ταμποῦ τῆς μή ἐπανεκλογῆς γιά τρίτη φορά καί ὁδήγησε τήν Ἀμερική στόν πόλεμο ὡς τήν ἰσχυρότερη δύναμη τοῦ Ἐλεύθερου Κόσμου.
Φαίνεται, ὅτι οἱ μεγάλες κρίσεις ἀναδεικνύουν τούς μεγάλους ἡγέτες. Κατά τό ὅτι στήν παροῦσα οἰκονομική κρίση δέν ἔχει ἀναφανῆ ἕνα μεγάλος ἡγέτης μᾶς παρηγορεῖ, ὅτι ἡ κρίση αὐτή εἶναι μικρότερη ἀπό ὅ,τι τήν βλέπουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου