Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 162: Ἀφέλειες πολιτικῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 162
 
Ὁ Ἀνδρέας Ψυχάρης παραιτήθηκε τήν Παρασκευή ἀπό βουλευτής τῆς Ν.Δ. ὑπό τήν σημαία τῆς ὁποίας εἶχε ἐκλεγῆ τό 2012, διότι ὅπως ἐδήλωσε, ἀπογοητεύθηκε «παρακολουθώντας πολιτικά κόμματα πού ἀποφεύγουν νά συζητήσουν καί νά συμφωνήσουν γιά ζητήματα στά ὁποῖα ὁμονοεῖ ἐδῶ καί χρόνια ἡ ἑλληνική κοινωνία». Γιά νά καταληξη στό συμπέρασμα αὐτό, παρατηροῦμε, ὅτι τοῦ χρειάστηκαν 30 μῆνες συμμετοχῆς του στήν κοινοβουλευτική ζωή, ἐνῶ κοντά στόν πατέρα του, τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ Συγκροτήματος Δ.Ο. Λαμπράκη, θά ἔπρεπε νά ξέρει τί ἀξίζουν τά κόμματα. Τό Συγκρότημα λόγω τῆς δημοκρατικῆς του συνέπειας ἐπανειλημμένως, ὅταν τό κόμμα πού ὑπεστήριζε ἀκολουθοῦσε στραβή πολιτική, ἄλλαζε σημαία. Ὁ κ. Ψυχάρης διατηρεῖ μιά παιδική ἀφέλεια.
Χθές μάθαμε ἀπό τίς ἐφημερίδες, ὅτι ὁ Γιῶργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος τοῦ ΛΑΟΣ καί ἐμφανῶς ἄλλοτε ὁ πλουσιώτερος ἕλλην πολιτικός, ἐνῶ ὅταν ἐξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής τό 1994 εἶχε γράψει στό ¨πόθεν ἔσχες¨, ὅτι συμμετέχει σέ δύο ἐξωχώριες κερδοσκοπικές ἑταιρεῖες, στά ¨πόθεν ἔσχες¨ πού ὑπέβαλε μετά τό 2007 παρέλειψε νά σημειώση τί ἀπέγιναν αὐτές.
Στήν ἀφέλεια του θά νόμισε ὅτι περιττεύει. Καί μέ ἀφοπλιστική εἰλικρίνεια εἶπε σέ συζήτηση στήν Βουλή, ὅτι ἐφόσον ἐπιτρέπονται οἱ ὑπεράκτιες κερδοσκοπικές ἑταιρεῖες, ὁ νόμος τοῦ 2010 πού ἀπαγορεύει σέ πολιτικούς νά συμμετέχουν σ’αὐτές, δέν ἀντέχει καί θά ἀκυρωθῆ.
Ἐντωμεταξύ ὅμως ἔχουν ὑποβληθῆ δύο ἀνώνυμες καταγγελίες γιά περίπλοκες συναλλαγές μεταξύ αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν του καί τῶν προμηθευτῶν στήν Ἑλλάδα τῶν ἑλικοπτέρων Super Puma. Καταφανής ἡ συκοφαντία, ἀλλά καί ἡ ἀφέλεια μέ τήν ὁποίαν ἐνήργησε ὁ κ. Καρατζαφέρης.
Δυστυχῶς οἱ περιπτώσεις ἀφελείας τῶν πολιτικῶν μας ἔχουν πολλοστήνει καί δείχνουν ὅτι ὁ πολιτικός κόσμος μας δέν διαθέτει τήν ἱκανότητα νά ἀντιμετωπίση τίς πονηριές τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδας μας. Ἐλπίζουμε γιά τό καλό της, ὅτι ἄρχισε νά πονηρεύεται ὁ ἑλληνικός λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου