Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 169: Δέν θά ὑπάρξη Ἀνάπλαση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 169
 
Ἀπό καιρό μᾶς βασάνιζε ἡ ἀγωνία, ὅτι θά πραγματοποιηθῆ τό σχέδιο τῆς πεζοδρόμησης τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου καί θά πλήξη δραματικά τίς Δευτεριάτικες συναντήσεις τοῦ ΚΣΜ. Τό μεγαλεπήβολο σχέδιο προέβλεπε νά καταργηθῆ ἡ κυκλοφορία αὐτοκινήτων καί μοτοσυκλεττῶν σέ ὅλο αὐτόν τόν δρόμο καί νά τόν διατρέχει μόνο ἕνα τράμ πού θά ἐπεκτεινόταν μέχρι τήν πλατεία Αἰγύπτου. Στήν Πανεπιστημίου θά φυτεύονταν δενδροστοιχίες σέ ζαρντινιέρες καί θά ἀνοίγονταν διακοσμητικές στέρνες.
Αὐτό θά τήν ἔκανε τήν νύχτα καταφύγιο ναρκομανῶν καί λημέρι κακοποιῶν. Πόσοι λοιπόν θά ἀποτολμοῦσαν νά ἔρχονται τά βράδια τῆς Δευτέρας στίς συγκεντρώσεις μας στήν Πανεπιστημίου 16;
Ξεσηκώθηκαν ὁ καθηγητής τῆς Πολεοδομίας Κωνσταντῖνος Δεκαβάλλας, ἀρχιτέκτονες καί μηχανικοί (ἀλλά ὥς καί συγγραφεῖς καί δικηγόροι) καί εἶπαν, ὅτι θά εἶναι καταστροφή τῆς ὀμορφιᾶς τῆς ¨Ἀθηναϊκῆς Τριλογίας¨, πού στολίζει τό κέντρο τῆς πόλης μας, ἡ κάλυψη τοῦ μετώπου της μέ δένδρα σέ ζαρντινιέρες καί λιμνοῦλες καί ὅτι ἡ πεζοδρόμηση τῆς Πανεπιστημίου θά καταργήση τόν κύριο κυκλοφοριακό ἄξονα τῆς Ἀθήνας καί ἡ κίνηση τῶν τροχοφόρων στούς ὑπόλοιπους δρόμους θά γίνει χειρότερη. Κανείς δέν ἔδωσε σημασία στίς διαμαρτυρίες τους. Ἔτσι ἀναγκάστηκαν πολλοί ἀπό τούς διαμαρτυρηθέντες νά προσφύγουν στό ΣτΕ, τό ὁποῖον δέν ἔχει ἀποφανθῆ ἀκόμη.
Γιά τήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶχε χρηματοδοτήσει τόν διαγωνισμό γιά τήν ἐπιλογή τῆς καλλίτερης λύσης τό ἵδρυμα Ὠνάση. Δέν πρόσφερε ὅμως καί τά χρήματα γιά τήν πραγματοποίησή του, ὅπως κάνει τό ἵδρυμα Νιάρχου, μέ τό ὁποῖο συνεχίζει τόν ἀνταγωνισμό τῶν ἱδρυτῶν τους, καί τό ὁποῖο καλύπτει ὁλόκληρη τήν δαπάνη γιά τήν κατασκευή τοῦ πολιτιστικοῦ συγκροτήματος πού φτιάχνει στό Φάληρο.
Γιά τό κόστος τῆς Ἀνάπλασης, ὅπως ὀνομάστηκε πρός τό ἑλκυστικώτερο, ἡ πεζοδρόμηση τῆς Πανεπιστημίου ἀπευθύνθηκε στήν Κομμισιόν ἡ κυβέρνηση νά τῆς ζητήση νά καλύψη τό μεγαλύτερο μέρος της.
Χθές ἦρθε ἡ κατηγορηματική ἄρνηση τῶν Βρυξελλῶν νά συνεισφέρη σέ ἕνα διακοσμητικό ἔργο, ὅταν τόσα ἄλλα ζωτικά γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία καθυστεροῦν ἐλλείψει πόρων. Στό ΚΣΜ ἀνασάναμε, ὅτι ἡ πεζοδρόμηση ματαιώθηκε. Ἴσως ὅμως νά βιαστήκαμε, γιατί οἱ ρέκτες της μποροῦν νά προσφύγουν στό Δικαστήριο τῆς Ε.Ε., καί νά ζητήσουν νά ἀκυρωθῆ ἡ ἀπόφαση... λέγοντας στήν προσφυγή τους τήν ἀλήθεια, ὅτι ἡ πεζοδρόμηση τῆς Πανεπιστημίου δέν θά εἶναι ἔργο διακόσμησης, ἀλλά ἀσχημοποίησης!!! Ἄλλωστε ἤδη ἀνακοινώθηκε, ὅτι τό ἔργο θά ἐνταχθῆ σέ ἕνα ἑπόμενο πρόγραμμα μήπως κάποια στιγμή ξεγελαστοῦν καί τό δεχτοῦν οἱ ¨κουτόφραγκοι¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου