Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Γράμμα 146: Ἀναπάντητα Γράμματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 146
 
Τό Γράμμα μας ὑπ’ἀριθμ. 98 τῆς 2.7.14 γιά τήν ἀνάγκη τῆς λήψης μέτρων προστασίας τῶν δημοτῶν ἀπό τίς διαρρήξεις καί τίς ληστεῖες μέ δημοτικούς ἀστυφύλακες, τό εἴχαμε στείλει στόν κ. Καμίνη μέ ἕνα πρόσθετο μήνυμα, ὅτι τοῦ ζητούσαμε ὄχι μόνο τήν ἐνέργειά του ἀλλά καί νά μᾶς ἀπαντήση. Ἀπάντηση δέν λάβαμε.
Τό Γράμμα μας, ὑπ’ἀριθμ. 132 τῆς 18.10.14 γιά τήν ταλαιπωρία τῶν ἀσθενῶν πού πάσχουν ἀπό τήν σκλήρυνση κατά πλάκας μέ τό γραφειοκρατικό σύστημα πού ἀκολουθεῖ τό ὑπουργεῖο του, στείλαμε στό προσωπικό γραφεῖο τοῦ κ. Βορίδη. Ἀπάντηση δέν  πήραμε.
Μήπως τούς εἴχαμε ὑπερτιμήσει; Μήπως ἡ ἐποχή ἦταν κακή; Ἄν τούς γράφαμε σέ προεκλογική περίοδο ἀσφαλῶς θά μᾶς ἀπαντοῦσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου