Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 177: Εὐρώπη – Τώρα!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 177
 
Γιά ἄλλη μιά φορά δέν κατορθώσαμε νά συνεννοηθοῦμε μέ τούς δανειστές μας. Ἡ Τρόϊκα, πού ἐπρόκειτο νά ἀποσυρθῆ τό 2015 ἤ νά μᾶς ἀφήσει ἁπλῶς τήν δυνατότητα νά πάρουμε λεφτά ἀπό αὐτήν ἄν χρειαστοῦμε, δέν δίνει πράσινο φῶς γιά νά εἰσπράξουμε τήν δόση τοῦ Δεκεμβρίου. Ἡ κυβέρνηση προβάλλει, ὅτι ἔχει πραγματοποιήσει ὅλες τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνέλαβε, ἡ Τρόϊκα τό ἀρνεῖται. Εἶναι δύσκολο νά βρῆς τό ποσοστό τῆς ἀλήθειας τῶν λεγομένων κάθε πλευρᾶς.
Ἡ λύση στίς πολλαπλές ἀβεβαιότητες θά ἦταν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά γίνη μιά πραγματική καί ὄχι μόνο κατ’ὄνομα Ἕνωση. Ὁμοσπονδία, γιά τήν ὁποίαν ἔχουμε ἀσφαλῶς συμφέρον ὅλα τά μέλη της.
Τό 1985 εἶχε ρίξει τό ΚΣΜ τό σύνθημα «Εὐρώπη-Τώρα!». Καί τήν ἑπόμενη χρονιά ἔκανε μέ τό θέμα αὐτό ἕνα συνέδριο, πού τό εἶδε μέ μισό μάτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀλλά εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία.
Φωνάζουμε ξανά: Εὐρώπη Τώρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου