Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 192: Ἡ βρωμερή ὑπόθεση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 192
 
Ἡ πολιτική δέν εἶναι πλασμένη γιά ἀγγέλους. Ἡ ἀπόκτηση ἤ ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας ἀπαιτεῖ σκληρές μάχες. Ἀλλά ὅλα αὐτά ἔχουν ἕνα ὅριο, πού ἡ ὑπέρβασή του προκαλεῖ τήν πτώση στό χάος.
Ἀπό τόν Ὀκτώβριο ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε θέσει ζήτημα κινδύνου νά ἐξαγοραστοῦν βουλευτές ἀπό τήν κυβέρνηση γιά τήν ἐπίτευξη πλειοψηφίας στήν ἐκλογή προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὥστε νά μετατεθοῦν οἱ ἐκλογές στήν λήξη τῆς θητείας τῆς Βουλῆς.
Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἡ προσπάθεια γιά τήν ἐνοχοποίηση τῆς κυβέρνησης, ἐξελίχθηκε σέ ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο μέσα στό κόμμα ΑΝΕΛ. Ὁ βουλευτής του Παῦλος Χαϊκάλης καί ὁ σύμβουλος τοῦ ἀρχηγοῦ του Γιῶργος Ἀποστολόπουλος ἀγωνίστηκαν νά παγιδεύσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τά πιό σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα γιά νά στηρίξουν τήν κατηγορία, ὅτι ἡ κυβέρνηση προσπαθοῦσε νά ἐξαγοράση βουλευτές ἀπό τό κόμμα τους καί φυσικά καί ἀπό τά ὑπόλοιπα. Προσκομίσθηκε στήν εἰσαγγελική ἀρχή ἕνα μικρό βίντεο, περίληψη ἑνός ἐκτενέστερου, φιλοτεχνηθέντος ἀπό τόν σατιριστή Λάκη Λαζόπουλο. Σέ ὅλες αὐτές τίς δολερές παγιδεύσεις ἀπουσιάζει ἡ ἀπόδειξη μιᾶς κυβερνητικῆς φωνῆς. Φαίνεται πώς ἦταν δύσκολο νά ἀναπαραχθῆ ἀπό τούς μίμους τῆς ἀντιπολίτευσης. Τήν ἄθλια σκευωρία ἐκάλυψε ὅμως ὁ Τσίπρας, γιά χάρη τοῦ ὁποίου εἶχε γίνει.
Τελικά ἀπό τήν βρωμερή ὑπόθεση κερδίζει ἡ κυβέρνηση, πού ὁδηγεῖται σέ ἐκλογική νίκη. Μακράν ἀπό τοῦ νά εἶναι ἡ κυβέρνηση τῶν ὀνείρων μας, εἶναι ἡ καλλίτερη πού μποροῦν νά δώσουν στόν τόπο οἱ ἐκλογές τοῦ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου