Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 183: Γενική Ἀναστροφή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 183

Στόν λόγο του κατά τό κλείσιμο τῆς διαδικασίας στήν Βουλή γιά τήν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ ὁ κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε πρωτοφανῶς ἤπιους τόνους. Προφανῶς διότι ἔβλεπε, ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν θά λάβη λιγώτερες ψήφους καί ἑπομένως θά σταθῆ γιά ἀρκετόν καιρό. Μέ τήν μετριοπαθῆ στάση του θά συνέχιζε νά προσελκύει ψηφοφόρους τοῦ μεσαίου χώρου.
Σήμερα ὁ κ. Τσίπρας μπορεῖ νά καυχᾶται, ὅτι γονάτισε τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀποδέχθηκε τό αἴτημά του γιά τήν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί νά χαίρεται, ὅτι ἐπειδή θά μείνει ἄκαρπη, θά γίνουν γρήγορα βουλευτικές ἐκλογές πού ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι θά τίς κερδίση.
Οἱ κ. κ. Σαμαρᾶς καί Βενιζέλος, ἐνῶ τήν Κυριακή τό βράδυ στήν Βουλή ἔλεγαν, ὅτι θά ἦταν καταστροφική γιά τήν χώρα ἡ ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν τοῦ Προέδρου καί τῆς Βουλῆς, φέρονται τώρα, ὅτι τήν ἴδια ὥρα πού ἐπέσειαν αὐτά ἐναντίον τοῦ Τσίπρα, ἀποφάσιζαν νά κάνουν αὐτό πού ἐκεῖνος ζητοῦσε. Ὁ κυβερνητικός τύπος κάνει καί ἐκεῖνος σήμερα ἀπότομη στροφή καί λέει ὅτι τό ἐθνικό συμφέρον εἶναι νά καθαρίση γρήγορα ἡ κατάσταση καί ἡ κυβέρνηση ἐνήργησε φρόνιμα καί πατριωτικά.
Μέ μισόλογα καί μέσα ἀπό τίς γραμμές ὅμως φαίνεται, ὅτι τήν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τήν ἐπέβαλε στήν κυβέρνηση ἡ Τρόϊκα. Ἐκβιάζοντάς την ὅτι ἀλλοιῶς θά μπλοκάρη τήν καταβολή τῆς τελικῆς δόσης τοῦ δανείου. Ἡ Τρόϊκα δέν ἔχει γίνει φιλοτσιπρική, ἀλλά γιά νά προγαμματίση τήν δουλειά της, θέλει νά μάθη τό γρηγορότερο ποιός θά κατέχει τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα τοῦ χρόνου. Καί γιά νά κάνη τήν δουλειά της σπρώχνει τήν Ἑλλάδα στό γκρεμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου