Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 195: Εἰρήνη ἐπί γῆς καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 195
 
Ποτέ  ὡς τώρα δέν εἶχε τόση σημασία αὐτή ἡ εὐχή. Σέ ὅλη τήν Γῆ αὐξάνεται ὁ ρυθμός τῆς ἀλληλοεξόντωσης. Ἰδιαίτερα δέ στόν χῶρο πού ἐξεπέμφθη τό μήνυμα τῆς Ἀγάπης.
Εἶναι τραγικό, ὅτι τά Χριστούγεννα ἐκεῖ πρόκειται νά γιορταστοῦν μέ ἀνθρωποθυσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου