Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 190: Μή χειρότερα!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 190
 
Χάρις στήν κυβέρνηση τῆς Ν. Δημοκρατίας καί τοῦ ΠΑΣΟΚ καί στήν συμπαράταξή τους ἀπέναντι στήν ἀνευθυνότητα τοῦ Σύριζα, ὁ τόπος ἔκανε κάποια βήματα πρός τήν ἀνόρθωση καί οἱ ξένοι δανειστές μας τουλάχιστον δέν ἔχουν στραφῆ ἐναντίον μας.
Στίς τελευταῖες συζητήσεις στήν Βουλή εἶχε διαφανῆ, ὅτι οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κυβερνητικῶν κομμάτων δέν εἶχαν πλέον τήν θέρμη τῆς ὁμοψυχίας πού ἀπαιτεῖται σέ μία κρίσιμη μάχη. Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ δέν χειροκροτοῦσε τόν κ. Σαμαρᾶ. Κάποιοι βουλευτές της εἶχαν πετάξει σπόντες ἀπό τίς παλιές διαφορές τους μέ τήν Ν. Δημοκρατία καί παρακολουθοῦσαν μέ δυσάρεστη ἔκφραση τόν λόγο τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Σήμερα ἡ δυσαρμονία μεταξύ Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ ἦρθε στήν δημοσιότητα. Ὁ κ. Βενιζέλος δήλωσε, ὅτι μετά τίς ἐκλογές τό κόμμα του θά ἐπιδιώξη ἕνα διαφορετικό κυβερνητικό σχῆμα. Σάν ὑποψήφιοι μέλλοντες ἀντίπαλοι μέ τί καρδιά θά δώσουν τώρα μαζί τήν μάχη;
Ἔτσι προδιαγράφεται ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στόν ὁποῖον, ὅποια πλευρά καί ἄν νικήση, θά ἐπιβάλη κατόπιν μιά δικτατορία, ἀνοιχτή ἤ συγκεκαλυμένη, γιά νά μήν σηκώση κεφάλι ἡ ἠττημένη πλευρά.
Καί αὐτά ὅλα τήν ὥρα πού στό πλάϊ μας ἡ ἐπιθετική καί ἐπεκτατική Τουρκία περιμένει τήν εὐκαιρία νά ἁρπάξη κομμάτια τῆς χώρας μας.
Συριζαῖοι ξυπνῆστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου