Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 209: Τελείωσαν οἱ ἀνεξαρτησίες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 209
 
Οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτές πού θά βάλουν πάλι ὑποψηφιότητα, ξέχασαν τίς ἰδεολογικές διαφοροποιήσεις τους μέ τά κόμματα μέ τά ὁποῖα εἶχαν ἐκλεγῆ. Ἐπανέρχονται στίς στροῦγκες. Ὄχι ὅμως κατ’ἀνάγκην στίς παληές. Ἀλλά σ’αὐτές πού ὑπάρχει ρεῦμα πού μπορεῖ νά τούς ἐκλέξη. Καί βρίζονται τότε ἀπό τούς πρώην ἀρχηγούς τους.
Ὄμορφος κόσμος πολιτικός καί Ἀγγελικά πλασμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου