Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 230: Χαρᾶς εὐαγγέλια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 230
 
Ἐπαναδιορίζονται ὅλοι οἱ κατ’ἀπαίτηση τῆς Τρόϊκας ἀπολυθέντες γιά τήν περιστολή τῶν κρατικῶν δαπανῶν. Ἐπιστρέφουν στίς θέσεις τους οἱ καθαρίστριες καί ἄς στοιχίζουν περισσότερο ἀπό τίς ἰδιωτικές ἑταιρεῖες καθαρισμοῦ. Θά γίνουν νέες προσλήψεις στό δημόσιο γιά νά ἐξυπηρετοῦνται ἀνετώτερα οἱ ἀνάγκες του. Ἐπαναφέρεται ἡ 13η σύνταξη καί θά κατεβῆ ὁ χρόνος τῆς συνταξιοδότησης. Σταματοῦν οἱ περιορισμοί στίς ἀπεργίες πρᾶγμα πού θά ἐπιφέρει τήν ἐπίτευξη ὑψηλοτέρων ἀποδοχῶν. Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ (ὑπεράριθμοι και ἀργόμισθοι) ἀπολυθέντες τῆς ΕΡΤ. Ὁ μισητός ΕΝΦΙΑ σταματᾶ, μεγαλώνει τό ἀφορολόγητο καί μειώνονται οἱ φόροι. Ἐπισπεύδεται ἡ καταβολή τῶν ἀναδρομικῶν. Ἡ λιτότητα καταργεῖται.
Τέτοια ἐκτίναξη τῆς εὐημερίας μας ἀπαιτεῖ δισεκατομμύρια εὐρώ, τά ὁποῖα οἱ σφιχτοχέρηδες ἑταῖροι μας δέν ἐπιτρέπουν νά τυπώνουμε γιά λογαριασμό μας, ὅπως εἶχε προτείνει ἡ βουλεύτρια κ. Ραχήλ Μακρῆ. Ἄρα ἡ κυβέρνηση ἔχει προγραμματίσει τήν ἄντλησή τους ἀπό διαφορετική πηγή. Μήπως ἔχει ἐντοπιστῆ ἡ ὕπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στά χωρικά μας ὕδατα καί στίς ἑλληνικές ΑΟΖ, πού θά ὑπερκεράση τήν πτώση τῶν τιμῶν τῶν καυσίμων; Ἤ μήπως οἱ ἑταῖροι μας γιά νά μήν τούς φύγουμε μᾶς προσφέρουν ἕνα καινούργιο δάνειο Ἀμνημόνευτο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου