Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 203: Ἀφελληνισμός τῆς οἰκονομίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 203

Στίς νησίδες τῆς εὐημερίας παρέμεινε τό 2014 ἡ Μῆλος. Δέν ἦταν ἡ ἐφετινή αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, πού σημειώθηκε σέ ὅλα τά νησιά, ἡ αἰτία πού δέν ὑπέφερε ἀπό τήν οἰκονομική κρίση. Τό πλούσιο σέ μεταλλεύματα ὑπέδαφος της ἔκανε νά ἀνεβῆ ἐφέτος καί πάλι τό βιοτικό ἐπίπεδο τῶν Μηλιῶν.
Ἐπί 80 χρόνια ἐργάζονταν στήν ἐξόρυξη καί στήν φόρτωση τῶν μεταλλευμάτων της ἕνα πλῆθος ἐργατοϋπαλλήλων. Μέ τήν οἰκογένεια Ἠλιοπούλου καί μέ τόν Ὀδυσσέα Κυριακόπουλο, τόν ἐγγονό τοῦ ἱδρυτῆ πού διευθύνει σήμερα τήν οἰκογενειακή ἐπιχείρηση, τό νησί εἶχε ἀναπτύξει στενούς δεσμούς. Ὁ Ὀδυσσέας εἶχε φτιάξει τήν  ἔπαυλή του μέσα σέ ἕνα χωριό καί ἦταν καλός γείτονας. Ἡ οἰκογένεια του εἶχε χτίσει ἕνα ἀξιόλογο μεταλλευτικό μουσεῖο, ἕνα πνευματικό κέντρο καί ἐνίσχυε οἰκονομικά κάθε κοινωφελῆ προσπάθεια. Οἱ δέ Μηλιοί συμπαρεστέκονταν στόν Ὀδυσσέα στίς ταλαιπωρίες του ἀπό τήν εἰσαγγελική γραφειοκρατία.
Στίς πολύ θλιβερές εἰδήσεις τῆς χρονιᾶς πού ἔκλεισε, εἶναι ὅτι ἐπούλησε ὁλόκληρη τήν οἰκογενειακή ἐπιχείρησή του στήν Μῆλο σέ μιά πολυεθνική ἑταιρεία πού συνέστησαν στήν Γαλλία πάνω ἀπό 130 χρόνια πρίν οἱ Ρότσιλντ καί ἡ ὁποία λέγεται τώρα Imery. Τό τίμημα ὑπολογίζεται σέ 525 ἑκ. εὐρώ. ἀπό τά ὁποῖα τά 214 ἑκατομμύρια εἶναι σέ μετοχές τῆς ἀγοράστριας καί θά ἀποτελοῦν τό 4,5% τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου της, θά εἶναι δέ μέλος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου της ὁ Κυριακόπουλος.
Πρός τούς Μηλιούς ἔδωσε τήν διαβεβαίωση, ὅτι κανένα μέλος τοῦ προσωπικοῦ τῆς πωληθείσας ἑταιρείας δέν πρόκειται νά θιγῆ. Ἀναπόφευκτα ὅμως θά καταφθάση στήν Μῆλο ἕνας καινούργιος γενικός διευθυντής, πού δέν μπορεῖ νά ἔχει τίς εὐαισθησίες τῶν Ἠλιοπουλαίων καί τοῦ Κυριακόπουλου. Ἡ δουλειά του θά εἶναι νά κάνη κέρδη, πού θά μοιράζονται στούς διεθνεῖς μετόχους καί τά ὁποῖα ὡς τώρα γίνονταν κεφάλαιο ἑλληνικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου