Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 215: Ἡ κρίσιμη ἐκλογική ἀναμέτρηση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 215
 
Στόν Ἄρειο Πάγο εἶχαν καταθέσει μέχρι τήν λήξη τῆς προθεσμίας τήν δήλωση τῆς συμμετοχῆς τους στίς βουλευτικές ἐκλογές τῆς μεθεπόμενης Κυριακῆς 21 κόμματα, 4 συνασπισμοί κομμάτων καί ἕνας ἀνεξάρτητος.
Καθένα ἀπό τά κόμματα εἶναι κατά βάσιν ἕνα ἄθροισμα συνιστωσῶν, πού ἐμφανίζεται ἑνιαῖος σχηματισμός γιά τήν ἐπιδίωξη τοῦ πολυπόθητου κλεπτοψηφικοῦ Μπόνους. Τήν πραγματικότητα ἀποδίδουν οἱ δηλώσεις τῶν συνασπισμῶν, οἱ ὁποῖοι γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά κερδίσουν τήν πρώτη θέση καί νά κερδίσουν τό Μπόνους προβάλλουν τόν συμμαχικό χαρακτήρα τους γιά νά προσελκύσουν ψήφους ἀπό τόν κύκλο τῶν συμπαθούντων κάθε ὁμάδας πού ἔχει περιληφθῆ σ’αὐτούς.
Πολλά ἀπό τά σχήματα, τά συνθήματα καί τούς ὑποψηφίους προκαλοῦν γέλια. Ἀρκετοί ὑποψήφιοι εἶναι σοβαροί καί ἀξιοσύστατοι ἄνθρωποι, ἡ συνολική κατάσταση ὅμως εἶναι τραγική.
Ἄν κερδίση ὁ Σύριζα, πού διατηρεῖ ἀκόμα τό προβάδισμα, ἡ χώρα θά πέση στό χάος. Ἀλλάζει μεν ὁ Τσίπρας κατά τίς ἀνάγκες τοῦ χρόνου καί τοῦ τόπου τίς ἐπαγγελίες του, ἀλλά γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Τρόϊκα δέν τοῦ ἔχει καμμία ἐμπιστοσύνη. Ἐπιπλέον οἱ ἐκ μέρους του καταδίκες τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἀναιμικές, πρᾶγμα πού συνεπάγεται ἕναν πολυδιάστατο κίνδυνο.
Ἡ Ν.Δ. εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ μεγαλύτερη δύναμη ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Μᾶς ἀρέσει δέν μᾶς ἀρέσει λοιπόν, ἐκείνην πρέπει νά ψηφίσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου