Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 212: Ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς τρομοκρατίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 212
 
Στό Παρίσι σήμερα χτυποῦσε ἡ καρδιά τοῦ κόσμου. Τήν γιγαντιαία πομπή τοῦ ἑνάμισυ ἑκατομμυρίου διαδηλωτῶν ἀκολουθοῦσε ψυχικά ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα.
Ἦταν εἰλικρινής ἡ ὑπόσχεση τῆς ἀλληλεγγύης πού ἔδωσαν οἱ πολιτικοί ἡγέτες πού προσῆλθαν ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Συμπαράσταση στόν γαλλικό λαό πού ὑπέστη τό χτύπημα καί πού ἡ ὑπόθεση ἐναντίον του δέν ἔχει τελειώσει. Συντονισμός τῶν δυνάμεων στήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας.
Τά θύματα αὐτῆς τῆς ἐπίθεσης εὐτυχῶς δέν ὑπερέβησαν τήν εἰκοσάδα. Καμμία σύγκριση μέ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν στούς Δίδυμους Πύργους. Ἀλλά ἡ ἀνθρωπότητα κατάλαβε ὅτι στήν παγκοσμιοποίηση τῆς διακίνησης τῶν ἀνθρώπων σέ ὅλη τήν γῆ, μπορεῖ ὁ καθένας μας νά ὑποστῆ τήν βία ἑνός τρομοκράτη. Σήμερα, αὔριο, κάθε μέρα.
Οἱ τρομοκράτες τήν φορά αὐτή ἦταν μουσουλμάνοι τζιχαντιστές. Τρομοκράτες ὅμως ὑπάρχουν παντοῦ καί μέ τήν σημαία τῆς ἐξανάστασης γιά κάθε κοινωνική ἀδικία σκοτώνουν ἄσχετους ἀνθρώπους. Τήν ἀνισότητα, τήν ἐκμετάλλευση, τόν ἀποκλεισμό πολεμᾶ ἡ ἀνθρωπότητα μέ τήν ὡρίμαση τῆς συνείδησής της. Τά προβλήματα αὐτά δέν θά τά λύση ἡ συνομοταξία τῶν τρομοκρατῶν πού ἡ ἑρμηνεία τῆς συλλογιστικῆς τους ἀνήκει στούς ἐγκληματολόγους.
Ὅτι εἶναι ἀπειροελάχιστο τό ποσοστό τῶν τρομοκρατῶν πάσης ἰδεοληψίας σέ σχέση μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, δέν ἐμποδίζει τό νά ἀποτελοῦν σήμερα τόν μέγιστο κίνδυνο. Ἡ ἄμυνά μας πρέπει νά εἶναι σκληρή καί ἀδυσώπητη.
Στίς δημοκρατικές χῶρες ἡ ἐπιείκεια τῶν ἀξιῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ ἐλαττώνει αὐτήν τήν ἄμυνα. Γιά τήν διάσωση τῆς Δημοκρατίας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι δυστυχῶς νά πετάξουμε ἀπό τό καράβι μας στό νερό κάποιους φιλελεύθερους περιορισμούς. Ἔχουμε μπῆ σέ μιάν ἄλλη ἐποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου