Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 206: «Κίνημα Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 206
 
Ὁ κ. Γιῶργος Ἀ. Παπανδρέου δέν ἔχει ἀποδειχθῆ ὀξυδερκής πολιτικός. Στό πολιτικό μητρῶο του ὑπάρχει σωρεία σφαλμάτων.
Ὁ κ. Βενιζέλος προσπάθησε ἐντόνως νά τόν ἐμποδίση νά διαπράξη τό τελευταῖο. Δέν τό ἐπέτυχε δυστυχῶς. Ὁ κ. Παπανδρέου ἵδρυσε ἴδιον κόμμα μέ τίτλο «Κίνημα Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν». Ὀπαδοί του δέν εἶναι μόνο ὁ λόγιος ἀδελφός του Νίκος, ἀλλά καί πρώην ὑπουργοί καί βουλευτές. Δέν φαίνεται νά ἔχει ρεῦμα, ἀλλά οἱ ψῆφοι πού θά πάρη θά εἶναι ἀρκετοί γιά νά ἐμποδίσουν τό ΠΑΣΟΚ νά μπῆ στήν Βουλή. Τό στέλνει πρός τόν θάνατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου