Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 208: “ἔτσι θέλουμε καί θά τόν φέρουμε...”


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 208
 
τραγουδοῦσαν οἱ παπποῦδες μας στίς ἐκλογές τοῦ 1920. Οἱ Σύμμαχοι μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει νά μήν ἐπαναφέρουμε τόν Κωνσταντῖνο ἀπό τήν Ἑλβετία, στήν ὁποίαν τόν εἶχαν ὑποχρεώσει νά φύγη, διότι στόν πόλεμο καραδοκοῦσε τήν εὐκαιρία νά πάη τήν Ἑλλάδα μέ τούς Γερμανούς. Οἱ παπποῦδες μας ἀγνόησαν τήν σαφῆ προειδοποίηση τῶν Συμμάχων. Καταψήφισαν τόν Βενιζέλο, πού ἦταν ἱκανώτατος διπλωμάτης καί ὁ πολιτικός πού ἐμπιστεύονταν οἱ Σύμμαχοι, καί ἐπανέφεραν τόν Βασιλιᾶ.
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά μείνουμε χωρίς Συμμάχους – οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς ἔγιναν στήν οὐσία σύμμαχοι τῆς Τουρκίας γιά νά ἱκανοποιήση ὁ καθένας τά ἰδιαίτερα συμφέροντά του – νά χάσουμε τήν Μικρασία, νά καταφύγουν στήν Ἑλλάδα πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες, νά τουφεκισθοῦν 6 συνεργάτες τοῦ Κωνσταντίνου, νά ἀκολουθήσουν ἀλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήματα καί νά γίνη ἡ πρώτη δικτατορία στήν χώρα μας.
Ἐλπίζουμε, ὅτι οἱ σημερινοί Ἕλληνες ἔχουμε ἀποκτήσει μεγαλύτερη ὡριμότητα. Καί ὅτι δέν θά κωφεύσουμε στίς 25 Ἰανουαρίου στίς προειδοποιήσεις τῶν ἑταίρων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου