Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 232: Ὁ Λαός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 232

Τό ὅτι δέν ἦταν ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Πανούσης πού ἔδωσε τήν ἐντολή νά βγοῦν τά κάγκελλα ἀπό τήν πλατεῖα τοῦ Ἄγνωστου Στρατιώτη, ἀλλά ἦταν ὁ Φρούραρχος τῆς Βουλῆς ἤ κάποιος ἄλλος πού τό ἔπραξε γιά νά ὑλοποιήση τήν εὐχή πού εἶχε ἐκφράσει ὁ κ. Πανούσης, δέν ἔχει οὐσιαστική διαφορά.
Ἡ κυβέρνηση δηλώνει ὅτι δέν φοβᾶται τόν Λαό, πού θέλει νά προσέρχεται μαζικά στήν Βουλή.
Τό γιατί ἡ προσέλευση τοῦ Λαοῦ στήν Βουλή γινόταν ἐπί τῆς συγκυβέρνησης Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ μέ σπασίματα μαρμάρων τοῦ μνημείου καί ἄλλους βανδαλισμούς δέν τό ἐξηγεῖ ἡ νέα κυβέρνηση. Ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλῆ. Ἐπρόκειτο γιά μπαχαλάκηδες πού ἤθελαν νά προωθήσουν τόν Σύριζα στήν ἐξουσία.
Σήμερα ἡ κυβέρνηση ὑπολογίζει, ὅτι δέν θά ὑπάρξουν νέα ἔκτροπα στόν Ἄγνωστο, ἀφοῦ ὁ Σύριζα εἶναι πιά στήν ἐξουσία. Ἀλλά δέν ὑπολογίζει, ὅτι μπαχαλάκηδες ὑπάρχουν καί πρός τά δεξιά της (π.χ. Χρυσή Αὐγή) καί πρός τά ἀριστερά της (π.χ. Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς), οἱ ὁποῖοι θά ἐπιδιώξουν στήν κατάλληλη περίσταση νά εἰσβάλουν στήν Βουλή, κραυγάζοντας ὅτι εἰσορμᾶ ὁ Λαός. Τό παραμύθι αὐτό ἔχουμε δεῖ πολλές φορές νά παίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου