Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 233: Καμμένο χαρτί


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 233
 
Ὑποστηρίξαμε τόν κ. Σαμαρᾶ ὅσο δέν ἔπαιρνε περισσότερο, γιατί ἡ ἐκλογική του ἀναμέτρηση εἶχε πάρει χαρακτήρα δημοψηφισματικό. Ταχθήκαμε μέ τήν Ν.Δ. διότι αὐτή ἦταν τό κόμμα στό ὁποῖο ζύγιζε περισσότερο ἡ ψῆφος ἐκείνων πού δέν ἤθελαν τήν ἄνοδο στήν ἐξουσία τῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καί ἀντιευρωπαϊστῶν.
Ὀπαδοί τῆς Νέας Δημοκρατίας, καί τοῦ κ. Σαμαρᾶ ἰδιαιτέρως, δέν γίναμε ποτέ. Στίς ἑπόμενες ἐκλογές θά δυσκολευτοῦμε ποῦ νά δώσουμε τήν ψῆφο μας. Ἀλλά μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους πού ψήφισαν Ν.Δ., καί εἶναι τό 28% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θέλουμε νά μάθουμε τό συμπέρασμα αὐτοῦ τοῦ κόμματος γιά τό τί ἔφταιξε πού ἡττήθηκε.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς δέν συγκάλεσε συνέδριο τοῦ κόμματος του. Οὔτε κἄν τήν ὁμάδα πού ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διοικήσεως του κατά τό καταστατικό. Ἔφτιαξε μιά νέα ἄτυπη ὁμάδα περί τόν ἑαυτό του, γιά νά κρατήση ὅλα τά χαρτιά στά χέρια του. Εἶναι ὅμως ὁ ἴδιος καμμένο χαρτί καί εἶναι καιρός νά γυρίση στό σπίτι του. Πρίν νά τόν διώξουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου