Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 239: Ἡ χειραψία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 239

Τό ὅτι ὅταν μπῆκε στήν αἴθουσα τῆς Βουλῆς γιά τήν τελετή τῆς ὁρκωμοσίας τῶν βουλευτῶν ὁ πρόεδρος τῆς κυβέρνησης ἔσπευσε νά δώση τό χέρι του στόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης ἔχει ἀξία καθοριστική.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε ἀρνηθῆ νά ὑποδεχθῆ στό πρωθυπουργικό γραφεῖο τόν κ. Τσίπρα, ὅταν αὐτός κέρδισε τίς ἐκλογές, γιά νά πραγματοποιήση ἐμφανισιακά τήν παράδοση τῆς ἐξουσίας, ἀλλά καί νά τοῦ πῆ στό αὐτί τά ἐθνικά ἄκρως ἀπόρρητα. Κατά τήν διάρκεια τοῦ προεκλογικοῦ ἀγώνα ἀπέκλεισε τόν τηλεοπτικό διάλογο μαζί του, δείχνοντας ὅτι δέν εἶχε ἐμπιστοσύνη στά δικά του ἐπιχειρήματα. Δέν τόν συνάντησε οὔτε κατά μόνας τόν τελευταῖο καιρό, ἐνῶ στήν πολιτική ζωή οἱ ἡγέτες τῶν κομμάτων συναντοῦν καί συζητοῦν ὅλοι μέ ὅλους, ἐκτός μέ τούς λεπρούς τοῦ εἴδους τῆς ¨Χρυσῆς Αὐγῆς¨.
  χειραψία τοῦ κ. Τσίπρα ἐγκαινίασε μιά νέα ἐποχή γιά μιά διαπάλη χωρίς ἀκρότητες τῆς κυβέρνησης μέ τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση. Μόνο πού ἀπό αὐτήν δέν θά ὠφεληθῆ ὁ κ. Σαμαρᾶς, γιατί μέ τίποτε δέν θά μπορέση νά διατηρηθῆ στήν ἡγεσία τοῦ κόμματος του. Ἡ ἀνεπάρκεια πού ἔδειξε, δρομολογεῖ τό πολιτικό τέλος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου