Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 243: Μείναμε στά ἴδια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 243
 
Τό χιόνι πού πέφτει σήμερα στήν Ἀθήνα ἀνταποκρίνεται στό πάγωμα τῶν κακῶν σχέσεων τῆς κυβέρνησης μέ τήν ἀντιπολίτευση. Ὁ κ. Σαμαρᾶς στήν τελευταία συνεδρίαση ἐπί τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων ἔκανε μιά ὀρθή ἀνασκόπηση τῆς ἀρνητικῆς στάσης τοῦ κ. Τσίπρα στίς προσπάθειες τῆς προηγούμενης κυβέρνησης νά θέση τήν οἰκονομία τῆς χώρας σέ ἀνοδική πορεία. Ὁ κ. Τσίπρας δέν τοῦ ἀπάντησε, ἀλλά ἄφησε νά τόν ἀντικρούσουν δύο ὑπουργοί του μέ ὅποια ἐπιχειρήματα μποροῦσαν νά σκαρφιστοῦν. Ὁ ἴδιος ἐπανέλαβε τό ὑμνολόγιο στό ἔργο του. Μέ τήν χρησιμοποίηση τοῦ ἐνεστῶτα γιά ἐκεῖνα πού δηλώνει πώς θά πραγματοποιήση ἀργότερα, στό μέλλον.
Τήν Δευτέρα τό μεσημέρι ὅμως γιά μία ὥρα εἶχε φανῆ ἡ ἐλπίδα, ὅτι ἡ κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση θά ἐγκαθίδρυαν μιά ὁμαλή σχέση ἀντιπαλότητας, ὅπως συμβαίνει σέ κοινοβουλευτικές χῶρες πού βάζουν πάνω ἀπό τίς κομματικές διαφορές τό κοινό, ἐθνικό συμφέρον. Ὁ κ. Γ. Βαρουφάκης στήν ὁμιλία του ταύτισε μέ εἰλικρίνεια τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει ἡ τωρινή κυβέρνηση μέ ἐκεῖνες πού ἀντιμετώπισε ἡ προηγούμενη. Ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης στήν ἀπάντησή του ὑποσχέθηκε, ὅτι τό κόμμα του θά στηρίξη τήν προσπάθεια της γιά μιά ἀνοδική πορεία τοῦ τόπου.
Τήν συναινετική ἀτμόσφαιρα διέλυσε ἡ κ. Κωνσταντοπούλου, παρατηρῶντας στόν κ. Μητσοτάκη, ὅτι πολλοί ἀπό τούς βουλευτές τῆς Ν.Δ. ἀπουσίαζαν ὅταν μιλοῦσε, καί συνεπέρανε ὅτι δέν συμμερίζονται τήν ἐπαγγελία του. Μιά τέτοια παρατήρηση ἦταν νομιμοποιημένη  ἀπό ἕναν ὁμιλητή τοῦ Σύριζα ὄχι ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ σώματος. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου μετά τήν πρωτιά τῆς ψήφισης της ἀπό τό σύνολο σχεδόν τῆς Βουλῆς καί τήν πρωτιά τῆς ἡλικίας της σ’αὐτό τό ἀξίωμα, κατέκτησε καί τήν πρωτιά τοῦ κομματισμοῦ σ’αὐτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου