Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 242: Περίπτωση συγκυριαρχίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 242
 
Ἡ ἐθνική κυριαρχία μας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη δηλώνει σέ κάθε εὐκαιρία ὁ κ. πρωθυπουργός.
Στά Ἐξάρχεια ἐξακολουθεῖ νά κατέχεται τό ΒΟΞ καί τό βράδυ τῆς περασμένης Παρασκευῆς ἡ ἀστυνομία συνέλαβε 8 ἄτομα γιά τήν πυρπόληση ἑνός περιπολικοῦ της καί τόν βαρύ τραυματισμό ἑνός μέλους της. Ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Πανούσης εἶπε στούς δημοσιογράφους, ὅτι ἀναζητᾶ πολιτική λύση στό θέμα τῶν Ἐξαρχείων καί ὅτι μετά τίς προγραμματικές δηλώσεις τῆς κυβερνήσεως σκοπεύει νά συναντηθῆ μέ τούς φορεῖς (?) τῆς περιοχῆς καί τούς ἐκπροσώπους τῆς καταλήψεως τοῦ ΒΟΞ.
Ἕνα τολμηρότερο βῆμα τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλου ἔχει καταχωρηθῆ στίς σημερινές ἐφημερίδες «Σέ κάθε πρόβλημα πού θά ἀνακύπτει, τό πρῶτο βῆμα ἐπίλυσης θά εἶναι ὁ διάλογος». Θά προηγεῖται ἀπό τήν πλευρά τοῦ κράτους «διάλογος μέ ὅλους τούς ὕποπτους, ἐνόχους, κουκουλοφόρους, μέ ἐπιφανεῖς ἤ ἀφανεῖς ἐξίσου, γιατί εἶναι σαφές ὅτι ὅπου ὁ διάλογος παρατείνεται ἐλλοχεύει ἡ βία»».
Ἀπό ἕναν συμβιβασμό λοιπόν μπαχαλάκηδων καί κράτους, ὁ ὁποῖος θά δημιουργήση ἕνα καθεστώς συγκυριαρχίας των, θά μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι νά κυκλοφοροῦμε πάλι ἀκινδύνως στά Ἐξάρχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου