Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 258: «Γιά πρώτη φορά!»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 258
 
Μᾶς τάραξε στίς πρωτιές αὐτή ἡ κυβέρνηση. Σέ ἡλικίες, ἀληθινή καί σκληρή διαπραγμάτευση μέ τούς Θεσμούς, παλλαϊκή ὑποστήριξη στίς πλατεῖες.
Ἐπειδή ὅμως γιά τήν οἰκοδόμηση τῆς Γέφυρας εἶναι ὑποχρεωμένη νά κάνη κάποιες μικροπαραχωρήσεις στούς Θεσμούς, ἔχει ἐξεγερθῆ ἡ ἀριστερή της πτέρυγα καί δέν θά ψηφίση τά νέα νομοσχέδια. Θά τά ψηφίση λοιπόν ἡ Ν. Δημοκρατία, ἀφοῦ ἐκφράζουν τήν δική της πολιτική. Καί ἐπειδή προσώρας ἀπαιτοῦν οἱ Θεσμοί νά παραμείνη ἡ παροῦσα κυβέρνηση στήν ἐξουσία.
Γιά πρώτη φορά μέσα σέ ἕνα μῆνα ἀπό τότε πού ἀνέλαβε τήν ἀρχή μιά κυβέρνηση, ἡ διατήρησή της ἔχει τεθῆ σέ τόσο καίρια ἀμφισβήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου