Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 240: Τά θαύματα δέν κρατοῦν πολύ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 240
 
Ὅταν στήν μάντρα τῆς καταργημένης ΕΡΤ καλοῦσε ἡ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου τήν ἀστυνομία σέ βοήθεια, ἐνῶ κανείς δέν τήν εἶχε πειράξει, ἐπέτυχε ρεκόρ δημαγωγικῆς ἐπιπολαιότητας. Στίς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς διακρίθηκε γιά τήν ὀξύτητα τῶν ὕβρεων πού ἐξαπέλυε σ’αὐτούς πού δέν συμφωνοῦσαν μαζί της. Στήν ὁρκωμοσία τῆς κυβέρνησης παρέστη ἐνδεδυμένη μέ τά χτυπητά χρώματα βραζιλιάνικου παπαγάλου.
Ἡ εἰκόνα της μεταβληθηκε ἄρδην, ὅταν ἀνήγγειλε ἡ κυβέρνηση, ὅτι θά τήν ὑποδείξη γιά πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Προσῆλθε στό βουλευτήριο μέ σοβαρή ἔκφραση καί μέ μαύρη φορεσιά, πού ὑπογράμμιζε τήν ἐπισημότητα τῆς διαδικασίας. Ἔκατσε σεμνά καί περίμενε τήν ψήφισή της.
Ἡ νεώτερη πρόεδρος στήν ἱστορία τῆς Βουλῆς μας, εἶχε κατακτήσει τίς καρδιές τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν βουλευτῶν τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἐξελέγη μέ 235 ψήφους, ἔναντι 61 λευκῶν καί 2 ἀκύρων. Δέν προτάθηκε ἀντίθετη ὑποψηφιότητα.
Στόν λόγο ὅμως πού ἐξεφώνησε μετά τήν ἐκλογή της, ἀντί νά ἐπαναβεβαιώση τήν ὑπερκομματικότητα τήν ὁποία ἐπιβάλλει τό ἀξίωμά της, μίλησε σάν ἐκπρόσωπος τοῦ Σύριζα –καί μάλιστα ὄχι ὁλόκληρου.
Καταφέρθηκε ἐναντίον τῶν προηγουμένων Βουλῶν, πού τίς χαρακτήρισε «πλυντήρια σκανδάλων». Τίς κατηγόρησε γιά ὀλιγωρία στήν ἐκπλήρωση τοῦ ἔργου τους καί γιά παραμέληση τῶν καθηκόντων τους. Κατόπιν ἀνέπτυξε τό προσωπικό της πρόγραμμα στήν διοίκηση τῆς Βουλῆς. Εἶπε ὅτι θά ἐργαστῆ νά πραγματοποιήση στό ἀκέραιο ὁ Σύριζα τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις του. Ὅτι θά φροντίση νά ἀλλάξη ὁ Κανονισμός τῆς Βουλῆς γιά νά διερευνηθοῦν πάλι οἱ ὑποθέσεις πού εἶχαν κλείσει. Ἀλλά καί γιά τήν ἐνδυνάμωση τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων, ὅπως τήν εἴσπραξη τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Καί ὑπενθύμισε στόν πρόεδρο καί τούς ἀντιπροέδρους τῆς κυβερνήσεως πώς ὀφείλουν νά μήν ἀπουσιάζουν ἀπό τίς συνεδριάσεις κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου.
Οἱ βουλευτές τοῦ Σύριζα ἐνθουσιασμένοι ἀπό τήν προοπτική τῆς ἀναβάθμισης τοῦ ρόλου τους χειροκροτοῦσαν μέ ἔξαλλο ἐνθουσιασμό. Οἱ βουλευτές τῆς ἀντιπολίτευσης πάγωσαν ἀπό τόν κομματικό χαρακτήρα τῆς ἀγόρευσης τῆς νέας προέδρου. Οἱ ὑπουργοί χειροκροτοῦσαν τυπικά γιά νά μή δείξουν, ὅτι διαφωνοῦν μαζί της. Ὁ κ. Τσίπρας κράτησε τά χέρια του καρφωμένα κάτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου